Länsstyrelsen betalar ut miljonbelopp till lantbrukare

Kalmar Artikeln publicerades
Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län, uppmanar alla att köpa svenskt.
Foto: Lisa Dahlgren
Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län, uppmanar alla att köpa svenskt.

Torkan har slagit hårt mot länets lantbrukare och för en del är 50 procent av skördarna obrukbara. För att lösa det allvarliga läget samlades intressenter i länet under torsdagen.

– Vi har just nu brist på foder, ont om vatten och dåliga skördar. Vissa skördar har varit nere på 50 procent i länet. Man hoppas på regn nu för att tredje skörden ska kunna bli bättre. Vattnet är ett jättebekymmer, men det är inget unikt för länet här utan det är likadant i stort sett i hela landet. Det är väldigt bekymmersamt för livsmedelsproduktionen är livsviktig. Vi uppmuntrar därför alla att köpa svenskt, säger Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län.

Förutom att uppmana allmänheten att köpa svenskt livsmedel och spara på vatten kommer länsstyrelsen också att betala ut EU-stöd för att lantbrukare bland annat ska kunna köpa foder.

– Det handlar om att få ut så mycket pengar som möjligt. På två månader har vi betalat ut 30 miljoner kronor. Vi kommer att betala ut 500-600 miljoner under hösten. Vi pratade också om tillsynen som vi gör, om det skulle vara skötselfel kommer vi sätta avdragen till noll kronor för att lantbrukarna inte ska drabbas negativt, säger Marcus Wildenius, enhetschef för länsstyrelsens lantbruksenhet.

Det råder dock brist på bland annat grovfoder i länet, men det finns annat foder att köpa som kan ersätta det.

– Vi har skapat och tillverkat foder som kompletterar eller ersätter grovfoder. Det är en bristvara och vi jobbar hela tiden för att hitta foder som skulle kunna hjälpa till. Jag tror inte att vi har sett toppen på efterfrågan. Jag tror att mer kommer fram framöver och alla har säkert inte insett vilken kris det är än, säger Mats Jönsson, vice VD på Swedish Agro, som kontaktar lantbrukare i länet och i Sverige varje dag.

Trots att en del inte har insett vidden av det allvarliga läget än, menar Håkan Lundgren, ordförande för LRF Sydost, att det är en krissituation.

– Det är förbaskat torrt i hela länet. Det är en krissituation för lantbrukare. Risken är också att vi kommer att tappa en massa produktion framöver om vi inte orkar hålla djuren vid liv. Vi har en livsmedelsstrategi i Sverige att vi ska öka vår försörjningsgrad och det måste vi försöka leva upp till. Men då måste konsumenten köpa svenskt. Det är jätteviktigt för då kan slakten hållas igång, säger Håkan Lundgren.

Om två veckor kommer länsstyrelsen att kalla till ett nytt möte.