Länsstyrelsen förbereder sig för ännu en torrsommar

Kalmar Artikeln publicerades
Landshövdingen Tomas Carlzon och vattenenhetens chef Henrik Andersson deltog i mötet om torka och vattenbrist.
Foto: Lotta Zaar
Landshövdingen Tomas Carlzon och vattenenhetens chef Henrik Andersson deltog i mötet om torka och vattenbrist.

De senaste årens vattenbrist och torka har gjort att länsstyrelsen vill agera förebyggande. På onsdagen hölls ett möte i Kalmar med företrädare från flera kommuner, företag och föreningar.

Landshövdingen Tomas Carlzon säger att samarbete är nödvändigt för att hantera vattenbristen.

– Vi jobbar väldigt hårt med hur vi kan förbättra situationen. Att skapa en bred referensgrupp och ha dialog med den är ett sätt. Det vi som länsstyrelse kan göra är att driva frågan uppåt om till exempel lagförändringar för att underlätta att samla ytvatten. Vi på länsstyrelsen kan styra lite hur vi har det. Förutsättningarna skiljer sig åt i landet och vi kan arbeta för att det ska vara andra villkor för Öland än till exempel Östra Götaland.

Med på mötet fanns representanter från vattenkrävande företag som kycklingfabriken Guldfågeln i Mörbylånga, pumptillverkaren Xylem i Emmaboda och Södra Cells massabruk i Mönsterås.

– De har berättat hur industrin återanvänder vatten och vad som är viktigt för dem framöver, säger Henrik Andersson som är enhetschef på länsstyrelsens vattenenhet.

På mötet fanns deltagare från alla länets kommuner utom Hultsfred och Högsby.

– Vid en avstämning om kommunernas vattentäkter är man försiktigt positiva. Med få undantag är man försiktigt hoppfulla jämfört med i höstas.

Fakta

Kraftsamling mot vattenbrist

Vid mötet i Kalmar fanns deltagare från Oskarshamns kommuns tekniska kontor, Torsås kommun, Mörbylånga kommun, Mönsterås kommun samt Vimmerby Energi & Miljö, Nybro energi, Västervik Energi och Miljö, Emmaboda Energi och Miljö, Borgholm Energi och Kalmar vatten.

Företag som deltog var Södra Cell Mönsterås, Xylem Water Solutions Manufacturing och Guldfågeln.

Föreningar som deltog var LRF Sydost, Södra skogsägarna, Östra Smålands kommunalteknikförbund, Smålands vattenkraftförening, Alsteråns vattenkraftförening,

Myndigheter som deltog var länsstyrelsen, Boverket, Vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen.

Visa mer...

Fjolårets torka pressar lantbruket med foderbrist och höga foderkostnader. Näringen i stort saknar pengar för att förbereda sig för ännu en torrsommar. Här finns det pengar att söka och mer kan det bli.

– Vi får se vad regeringen kommer med i sin tilläggsbudget, säger Tomas Carlzon.

Hittills är det 8 miljoner kronor i LOVA-pengar som kommuner och föreningar kan söka för att till exempel återskapa våtmarker.

– Den första ansökningsomgången är avslutat och det kan vara så att de flesta får LOVA-pengar, säger Henrik Andersson.

I landsbygdsprogrammet finns också möjlighet att söka pengar för investeringar. Landshövdingen ser också att MSB har medel som lantbruket kan ta del av.

Mötet innehöll en klimatföreläsning som förmedlade att torkan som vi hade i fjol kommer att bli ett vanligare tillstånd framöver.

– Vi hoppas att det inte blir som i fjol, men redan nu finns det de som har sinade brunnar på Öland, säger Tomas Carlzon.

Förberedelserna inför sommaren gäller vattenbrist, men det finns även en beredskap för att läget blir tvärtom.

– Vi jobbar både med torka och översvämningar om det behövs för vi vet ju inte hur det blir.