Länsstyrelsen kallar samman krisgrupp

Kalmar län Artikeln publicerades
Länsstyrelsen har samordningsansvaret vid regionala samhällskriser och det genomförs regelbundna övningar (bilden är från kärnkraftsövningen under hösten 2017).
Foto: Lindah Tisjö
Länsstyrelsen har samordningsansvaret vid regionala samhällskriser och det genomförs regelbundna övningar (bilden är från kärnkraftsövningen under hösten 2017).

För att få överblick över den akuta foderbristen och få alla berörda parter att arbeta i samma riktning har länsstyrelsen kallat in till stormöte under torsdagen.

Under onsdagen skickade länsstyrelsen ut en uppmaning till alla markägare om att skörda alla marker som går att skörda för att mildra den akuta foderbristen.

På regional nivå är det länsstyrelserna som har samordningsansvaret vid kriser i samhället och ska stödja samordningen mellan berörda parter. Vid akuta samhällskriser går länsstyrelserna upp i så kallat stabsläge, något som tränas regelbundet.

Där befinner sig foderbristen inte, men foderkrisen bedöms nu ha blivit så allvarlig att Länsstyrelsen i Kalmar län sammankallar aktörer för ett samverkansmöte, steget under stabsläge.

– Vi har inte gått upp i stabsläge, men vi har satt igång samverkan och kommer arbeta med foderbristen på samma sätt som vi har gjort med vattenbristen och de låga flödena, säger Karin Bergman, utvecklingsdirektör vid länsstyrelsen.

– Gällande vattenbristen så har vi haft regelbundna möten sedan 2016 och följer hela tiden utvecklingen. Det vi gjort nu är att utse foderbristen till en egen stor fråga som vi ska samverka kring.

Karin Bergman, utvecklingsdirektör vid Länststyrelsen i Kalmar län. Arkivbild.
Foto: Mats Holmertz
Karin Bergman, utvecklingsdirektör vid Länststyrelsen i Kalmar län. Arkivbild.

Under torsdagen ska det inledande mötet hållas. Bland annat kommer LRF, Swedish aggro, Hushållningssällskapet, Lantmännen i Kalmar, Lantmännen i Sverige samt länets kommuner delta. Mötet kommer ledas av landshövding Thomas Carlzon.

– Syftet är att skapa en lägesbild av hur det ser ut med fodertillgången och se vad för kort- och långsiktiga konsekvenser torkan kan få om den fortsätter.

– Vi kommer även diskutera vilket behov av samordning som finns och om det finns några åtgärder vi kan göra tillsammans. Precis som vid vattenkrisen så kan det bildas särskilda arbetsgrupper för vissa frågor. Vi ska även ta beslut om regelbundna uppföljningsmöten, om vi ska ha dem varje vecka, var 14:e dag eller hur vi vill göra.

Detta innebär att ni växlar upp arbetet med krisen rätt ordentligt?

– Ja, vi kände att vi är ett läge där vi behöver samordna oss. Det kan även bli att vi samordna med de kringliggande länen. Här i sydöst har torkan slagit extra hårt, men vi är inte ensamma.