Länsstyrelsen omhändertar över hundra katter om året

Kalmar län Artikeln publicerades
Ungefär var tredje katt som omhändertas i Kalmar län saknar ägare.
Foto: Mattias Mattisson
Ungefär var tredje katt som omhändertas i Kalmar län saknar ägare.

Omhändertagande av katter är det vanligaste djurärendet på länsstyrelsen i Kalmar. I fjol omhändertogs 110 katter i Kalmar län. De flesta lyckades omplaceras till nya hem.

– Vi omhändertar väldigt många katter, säger Gunilla Johansson som är chef för länsstyrelsens djurenhet. Det brukar vara fler än hundra katter varje år. Det finns, förutom vanvård, många andra grunder för omhändertagande till exempel att katterna är övergivna.

Avgörande för katternas framtid är deras hälsotillstånd.

– Först tas de till kattpensionat där de veterinärundersöks. Vi väljer att avliva de katter som är i för dåligt skick.

Oftast gäller omhändertagandet 1-3 katter.

– Det är ytterst sällan större omhändertaganden. Då anlitar vi pensionat som har fällor och fångar in katterna.

Gunilla Johansson är chef för länsstyrelsens djurenhet. Sedan i sommar verkställer länsstyrelsen själv sina beslut om att omhänderta djur.
Foto: Helen Edvall
Gunilla Johansson är chef för länsstyrelsens djurenhet. Sedan i sommar verkställer länsstyrelsen själv sina beslut om att omhänderta djur.

Av de 110 katter som omhändertogs i fjol räknades 34 som herrelösa katter.

– Man talar om förvildade katter, men min uppfattning är att många katter som anses förvildade ändå underhålls ganska bra av att folk matar dem.

Länsstyrelsen har inga extra pengar för att ha omhändertagna katter på pensionat.

– Tanken är att det ska vara kostnadsneutralt i grund och botten. Djurägaren ska stå för kostnaden, så är systemet uppbyggt.

Sedan 1 juni har länsstyrelsen tagit över djurhanteringen från polisen. För att täcka upp för kommande underskott finns en central buffert.

– Det är en gemensam pott för landets länsstyrelser.

Har ni någon gräns för hur länge en katt får vara på pensionat?

– Nej, det finns ingen tidsgräns i lagen, men vi försöker göra tiden så kort som möjligt. I vissa ärenden där det inte är lätt att sälja alla djuren kan vi ha tidsbegränsning. Det finns ingen policy utan vi tittar från ärende till ärende. Katten omplaceras av pensionatet eller går från pensionatet till olika organisationer.

Gunilla Johansson menar att det inte spelar någon roll om den omhändertagna katten har en ägare som kan betala eller inte.

– Nej, alla katter har samma förutsättningar vid ett omhändertagande.

I samband med att länsstyrelsen har tagit över ansvaret från polisen har en upphandling genomförts. De pensionat som länsstyrelsen i Kalmar ska använda i fortsättningen utses i en stor upphandling.

– I huvudsak finns de här i Småland.