Länsstyrelsen sågar trafikplan vid nya Tallhagsskolan

Tallhagen Artikeln publicerades
Länsstyrelsen är i sitt granskningsyttrande kritisk till flera delar i kommunens detaljplan om nya Tallhagsskolan.
Länsstyrelsen är i sitt granskningsyttrande kritisk till flera delar i kommunens detaljplan om nya Tallhagsskolan.

Länsstyrelsen i Kalmar är inte nådig i sin kritik efter att ha granskat detaljplanen för den nya Tallhagsskolan. I första hand kritiseras trafiklösningarna men också exploateringen av Tallhagsskogen, som strider mot kommunens egen grönstrukturplan.

Nuvarande Brofästet ska bli en ny stor skola med 700 elever när universitetet flyttar till hamnen. Där blir såväl förskola som särskola och grundskola. Elever från bland annat området söder om järnvägen kommer att omplaceras till den nya skolan.

Det har gjort att många föräldrar varit oroliga för säkerheten på cykelvägarna. Boende i området har också uttryckt farhågor för att det blir mycket trafik vid hämtning och lämning.

Från kommunal sida menar man att säkerhetsproblemen är lösta och att trafiken vid skolan inte kommer att vara något problem. Länsstyrelsen är mycket kritisk till detta.

”Länsstyrelsen anser det är olyckligt att kommunen inte tar ett större ansvar när det gäller att ordna trafiksituationen på angränsande vägar”, säger länsarkitekten Pär Hansson i beslutet.

Kommunen har bedömt att andelen tung trafik med farligt god i området är obefintlig. Det tycker länsstyrelsens granskare är märkligt eftersom korsningen Ängöleden/Gröndalsvägen är skyltad ”hamn”.

Man konstaterar också att trafiksituationen i området många år framöver kommer att vara än mer komplex på grund av reparationerna av Ölandsbron som leder till långa köer på såväl Ängöleden som Gröndalsvägen.

”Att dessutom anlägga ett antal hämtning/lämningparkeringar längs Gröndalsvägen, som föreslås, kommer att leda till ytterligare problem.”

Även naturvårdshänsynen vid planläggningen av skolan lämnar en hel del i övrigt att önska, menar länsstyrelsen. Tallhagen klassas i kommunens egna grönstrukturplan som ett kärnområde. Delar av skogen kommer att exploateras, bland annat för att bli parkering.

Länsstyrelsen anser att exploateringen av Tallhagsskogen strider mot kommunens egen grönstrukturplan.

Det flaggas också för att ytterligare utredning måste göras om de träd som står i en rad vid gång- och cykelvägen mellan Rådmansgatan och Ängöleden. Om det är en trädrad som uppfyller kraven för en biotopskyddad allé, undrar länsarkitekten Pär Hansson. I så fall krävs dispens om träden ska avverkas eller skadas på annat sätt.

Läs mer

Antalet p-platser halveras vid Tallhagsskolan

Fosnes (M) vill föra in mer resonemang

Här är planerna för Tallhagsskolan

Moderaterna vill riva upp beslutet om Tallhagsskola

Tallhagsskolan ska stå färdig om tre år

Nya namnet blir Tallhagsskolan

Trafiklärare stämmer in i kritiken