Länsstyrelsen säger ja till Tallhagsskolan

Kalmar Artikeln publicerades
Hotell Brofästet ska byggas om till skola.
Foto: Mats Holmertz
Hotell Brofästet ska byggas om till skola.

Länsstyrelsen är nöjd med Kalmar kommuns planer för att förbättra trafiksäkerheten kring den blivande Tallhagsskolan. – Vi kommer inte att upphäva detaljplanen, säger Eva Brynolf, som är avdelningschef på länsstyrelsen.

I början av december kom besked att länsstyrelsen beslutat att överpröva planen och menade att trafikutredningen var för dålig.Länsstyrelsen har tidigare varit kritisk och påpekat brister när det gäller både trafik och buller.

Sedan dess har kommunen och länsstyrelsen haft täta kontakter.

– Vi är nöjda med de svar vi fått, och släpper ärendet. Vi kommer inte att upphäva detaljplanen. Vi ville fördjupa arbetet för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Mattias Adolfson, (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden är nöjd med länsstyrelsens beslut:

– Vi har verkligen djupborrat i trafikfrågorna, och handläggare från en annan länsstyrelse har granskat trafikutredningen. Länsstyrelsens överprövning har kanske försenat processen någon månad.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen i oktober.

Men länsstyrelsens beslut innebär inte att detaljplanen vunnit laga kraft, och att bygget kan dra igång.

Flera sakägare har överklagat detaljplanen till mark- och miljödomstolen som avvaktat länsstyrelsens beslut. Det är inte bara trafikfrågorna sakägarna har synpunkter på, utan också att det blir ingrepp i skogen som bedöms ha höga naturvärden, att skogspartier blir avskurna och att det skapas barriärer.

– Numera är handläggningstiderna relativt korta, och min bild är att ärendet ska kunna prövas inom några månader, säger Mattias Adolfson.

Tanken är att det blir skolstart i den ombyggda skolan hösten 2020.