"Länsunionen” presenterade regionbudget

Kalmar län Artikeln publicerades
Anders Henriksson (S), Pierre Edström (L), Yvonne Hagberg (S) och Christer Jonsson (C) går nu under parollen Länsunionen.
Foto: Anton Hansson
Anders Henriksson (S), Pierre Edström (L), Yvonne Hagberg (S) och Christer Jonsson (C) går nu under parollen Länsunionen.

Den nya koalitionen mellan S, C och L tycktes ha kommit överens tämligen väl när de under fredagseftermiddagen presenterade sin budget för Region Kalmar.

– Vi är glada och nöjda över arbetet med budgeten, som vi satte igång med mer eller mindre direkt efter vi bildat majoritet. För övrigt har vi bestämt att kalla den nya majoriteten för Länsunionen, inledde Anders Henriksson (S), ordförande i regionstyrelsen.

De övriga tre regionråden Yvonne Hagberg (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L) instämde i de positiva ordalagen kring budgetarbetet. De två sistnämnda får nog därför anses blidkade då de så sent som 2016 använde ord som ”orealistisk” och ”pinsam” för att beskriva den då klubbade rödgröna budgeten.

– Vi har haft kort tid på oss med majoritetsbildningen och budgeteringen men vi är nöjda med materialet. Nu har vi fyra år på oss att samverka, säger Pierre Edström (L).

Och vid första anblick ser faktiskt samtliga parters hjärtefrågor finnas representerade i regionplanen. Nära vård har förespråkats från allianshåll länge och Socialdemokraterna lovade 100 miljoner för att stärka den nära vården. Nu inleds en satsning för att ta fram en handlingsplan för omställning till nära vård. 2019 ska 23 miljoner kronor tilldelas projektet och under mandatperioden 100 miljoner.

– Vi har mycket att jobba med men även goda förutsättningar för att genomföra en bättre nära vård som bygger på moderna arbetssätt. Handlingsplanen kommer också ge oss möjlighet att rekrytera till hälsocentraler i länet, säger Yvonne Hagberg (S).

I anknytning till satsningen på nära vård vill länsunionen satsa omkring 17 miljoner kronor på digitalisering inom vården och införa en strategi för digital vårdgaranti.

– Vi tror att det steppar upp lättillgängligheten för vård i hela länet, oavsett var man bor. Det ska snabba upp dokumentationen och minska den administrativa processen, säger Christer Jonsson (C).

För att minska vårdköerna, som enligt Anders Henriksson (S) förvisso tillhör de kortaste i landet undantaget några områden, införs som vår tidning tidigare skrivit om vårdval inom hörselvården. Därutöver vill man erbjuda patienter konkreta vårdkontrakt som är tydliga med hur, när och var vård kan ges.

Cancervården ska tillskjutas ytterligare 6,7 miljoner kronor, fri tandvård ska erbjudas upp till 23 års ålder vilket beräknas kosta 3,4 miljoner och den palliativa vården på Västerviks sjukhus förstärks med 2,5 miljoner kronor.

Gällande den regionala utvecklingen nämns bland annat satsningar på permanent seniorkort som dessutom ska inkludera förtidspensionerade, billigare resor över länsgränserna och satsningar på pendeltågstrafik.

– Finansieringen utgår från en försiktighetsprincip eftersom vi inte har någon nationell budget att förhålla oss till, men vi har en stark budget. De senaste tretton åren har vi gått med överskott och räknar med att fortsätta även i denna nya koalition, säger Anders Henriksson (S).

Oppositionen ställer sig emellertid, inte helt oväntat, tveksam till budgeten.

Resultatet av Centerns och Liberalernas förhandlingar med socialdemokraterna verkar uteslutande ha resulterat i utredningar, redovisningar av förslag och strategier istället för konkreta och tidssatta uppdrag. Faran är att Kalmar läns befolkning får vänta i ytterligare fyra år på kortare vårdköer, mindre kostnader för bemanningsbolag, effektiviseringar till följd av digitalisering och en ekonomi som ger sjukvården rätt förutsättningar, säger Malin Sjölander (M) vice ordförande i regionstyrelsen i ett pressmeddelande.

Även Kristdemokraterna tycker att budgeten är mycket snack och lite verkstad.

– Goda ambitioner och vackra formuleringar räcker inte långt, när patienter får återbud till operation samma dag, på grund av personalbrist och vårdpersonalen sliter dag för dag för att orka med, meddelar Gudrun Brunegård, (KD) oppositionsråd.

Fakta

Satsningarna i korthet 2019-2021

Nära vård: Minst 100 miljoner kronor, 23 miljoner 2019

Cancervården: 6,7 miljoner kronor

Digitalisering i vården: 17 miljoner kronor

Fri tandvård för unga upp till 23 år: 2,3 miljoner kronor

Förstärkt palliativ vård Västerviks sjukhus: 2,5 miljoner kronor

Kortare väntetider 1177 Vårdguiden: 1 miljon kronor

6 nya AT-tjänster, fokus primärvård och psykiatri

Utökade lokaler för Byteatern: 5 miljoner kronor

Klimatkompensatinsstrategi: 1,7 miljoner kronor

Permanenta och utökade seniorkort: 2,7 miljoner kronor

Friskvård för landstingspersonal ökar med 200 kronor / år

Billigare resor över länets gränser

Satsning på pendeltågstrafik på bl.a. Stångådalsbanan

Visa mer...