Lantbrukare anmäls: Ska ha rivit 1000-tals meter stenmur och lagt igen diken

Kalmar Artikeln publicerades
Hagar har blivit till åkrar på fastigheten.
Hagar har blivit till åkrar på fastigheten.

När betesmarken skulle bli åker så ska närmare tre kilometer stenmur, 100-tals meter diken, odlingsrösen, åkerholmar och ett småvatten ha fått ge vika. Området har högsta skyddsklass. Nu polisanmäls lantbrukaren av länsstyrelsen.

För fem år sedan tog lantbrukaren över drygt 200 hektar mark väster om Kalmar.

I november 2016 slogs det larm om att de vackra markerna, där flera av de 64 objekt som nu tagits bort har klassats som att de har högsta naturvärde, hade förändrats.

Länsstyrelsen har gjort flera besök, och bedömer att åtgärderna skett mellan sommaren 2016 och fram till juni 2017.

Lantbrukaren har inte frågat om lov innan han började förvandla området.

Länsstyrelsen har jämfört med gamla kartor och kommer fram till att 2 776 meter stenmur tagits bort, 461 meter diken har lagts igen och 2005 kvadratmeter odlingsrösen och åkerholmar samt ett småvatten har tagits bort.

Hur mycket sten det rör sig om är svårt att säga, men det bör vara stora mängder eftersom en vattensamling och ett grustag fyllts med sten samt att ett stort stenröse skapats. Lantbrukaren har också byggt en väg och en vändplan av gamla stenar som tagits bort.

Flera grova träd, mest ekar, har avverkats för att omvandla hagarna till åkermark.

Länsstyrelsen anser att det som gjorts är mycket allvarligt, eftersom de hittat 64 biotopskyddade element som tagits bort på fastigheten.

Biotoperna är viktiga för hotade djur och växter, men även för strövande vilt, insekter och fåglar. Nu är det bara ett fåtal sådana livsmiljöer kvar. Det kan göra att ännu fler djur kan försvinna från området.

Lantbrukaren har också fått EU-bidrag för marken och även murar och diken, som man normalt inte får bidrag för.

Åkrarna på fastigheten har också pekats ut i länsstyrelsens bevarandeprogram. Den lilla byn där de ligger bedöms som välbevarad. Den har anor tillbaka till i alla fall 1400-talet, då den nämns första gången.

Parallellt med den polisanmälan som nu gjorts pågår också en utredning om att lantbrukaren utan lov tagit ut vatten på fastigheten. Det ärendet kan också bli en fråga för polisen i framtiden, menar länsstyrelsen.

För sju år sedan hotades en lantbrukare på Öland med 850 000 kronor i kvartalet i löpande vite för att ha tagit bort 850 meter stenmur. Målet drevs av länsrådet Anne-Li Fiskesjö, som strax efter det tvingades sluta sitt jobb. Nya landshövdingen Stefan Carlsson drev sedan på för en lag som skulle göra det enklare att ta bort stenmurar.