Lantbrukarna vill ha mindre krångel

Kalmar Artikeln publicerades
Landhövding Thomas Carlzon hade bjudit in Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin för ett möte med lantbrukare, LRF och länsstyrelsen.
Foto: Karin Asmundsson
Landhövding Thomas Carlzon hade bjudit in Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin för ett möte med lantbrukare, LRF och länsstyrelsen.

Tillit, tillsammans, enkelhet. Det ska öka lantbrukarnas förtroende för myndigheterna och skapa framtidstro. Det hoppas landshövdingen Thomas Carlzon.

Under fredagen hade han bjudit in Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin för att träffa företrädare för länsstyrelsen, LRF och lantbrukare.

Många lantbrukare menar att regelverket när det gäller utbetalningarna av EU:s jordbruksstöd är för krångligt, och förtroendet för myndigheterna är lågt. Jordbruksverket har inte klarat av att betala ut stödet i tid, och det finns lantbrukare som fortfarande väntar på det stör som skulle ha betalats ut 2015. Det handlar om 330 miljoner av 28 miljarder för åren 2015, 1916 och 2917. I början av nästa år ska alla ärenden vara avslutade, hoppas Christina Nordin.

Förutom EU:s jordbruksstöd finns särskilda ”torkpengar” för drabbade lantbrukare.. 400 miljoner för 2018 och 760 för 2019.

I Kalmar län är läget bättre än riket i övrigt.

– Vi har prioriterat detta. Vi har satt in fler medarbetare, säger Thomas Carlzon.

I länet finns närmare 3000 lantbrukare, som drabbades hårt av sommarens torka.

– Vi har inte sett slutet på alla konsekvenser än. Först var det akut brist på bete, sedan likviditetsbrist och sedan personliga tragedier, säger Håkan Lundgren, LRF Sydost.

Mathias Jonsson driver tillsammans med sina bröder Ogestads gård utanför Gamleby som är en av landets största mjölkproducenter.

– Byråkratin kräver enorma arbetsinsatser. Vi måste minska krånglet, som riskerar att slå ut hela näringen.

Han menar att myndigheterna är nere på millimeternivå och mäter, och att allt kanske inte alltid måste vara 100 procent rätt.

Jordbruksstödet är viktigt för gården.

– Det står för tio procent av omsättningen.

Johan Wendell som är landsbygdsdirektör på länsstyrelsen menar att myndigheterna måste börja lyssna:

– Vi är överens om en livsmedelsstrategi för att öka livsmedelsproduktionen, och då måste lantbrukarna känna förtroende för myndigheterna.

Lite mer drastisk är landshövdingen:

– Vi ska fanken vara bäst! Vi måste klara utbetalningarna. Vi måste stötta branschen, och skapa framtidstro. Vi ska göra rätt på alla områden.

– Vi måste hjälpas år, vi har ett gemensamt ansvar. Det behövs framtidstro för näringen, sa Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin