Hemtjänsten ryter ifrån: ”Vi vill helt enkelt inte lyfta den här brukaren”

Kalmar Artikeln publicerades
Skyddsombudet har genom arbetsmiljöverket begärt att Kalmar kommun ska agera.
Foto: Gorm,Kallestad
Skyddsombudet har genom arbetsmiljöverket begärt att Kalmar kommun ska agera.

Avsaknaden av hjälpmedel för att lyfta en brukare gör att det lokala skyddsombudet begär att arbetsgivaren, socialförvaltningen åtgärdar bristerna.

– Risken att skada sig är stor, säger skyddsombudet Karolina Karlsson.

Inom Kalmar kommun finns en dag, kväll och nattpatrull som åker hem till brukare med LSS och hjälper till med omvårdnad, hygien, förflyttning, ledsagning med mera. Hos de flesta brukarna finns hjälpmedel för att underlätta vid lyft och flytt av brukaren, men hos en brukare finns inget hjälpmedel.

– Det har hänt något allvarligt än, men det är psykiskt jobbigt att ta beslut om att offra sin fysiska hälsa varje gång man jobbar. Vi vill helt enkelt inte lyft den här brukaren om det inte finns hjälpmedel, säger Karolina Karlsson.

Brukaren har dagtid hjälp av ett privat assistansbolag, men nattetid kan kommunens patrull larmas dit.

– Det är en brukare som vi egentligen inte ska ha på vårt bord, utan det är omsorgsförvaltningen som ska sköta det. Kommunen avvaktar att omsorgsförvaltningen ska ta över.

– Under tiden är det vi som behöver göra de tunga och farliga lyften och det vill vi inte, säger Karlsson.

För att få kommunen att vidta åtgärder har Karolina Karlsson, i sin roll som lokalt skyddsombud, gjort en begäran om ett föreläggande till arbetsmiljöverket.

– Men jag har inte hört något därifrån ännu, säger hon.