Låt romer flytta in på stängda asylboenden

Kalmar/Öland Artikeln publicerades
Den välkända författaren Barbro Lindgren från Glömminge på Öland engagerar sig i ett upprop för att romska tiggare ska få mer hjälp. Hon menar att de skulle kunna få tak över huvudet i de asylboenden som inte längre används.
Foto:Claudio Bresciani / TT
Den välkända författaren Barbro Lindgren från Glömminge på Öland engagerar sig i ett upprop för att romska tiggare ska få mer hjälp. Hon menar att de skulle kunna få tak över huvudet i de asylboenden som inte längre används.

Låt romerna flytta in i de boenden som blir lediga när antalet asylsökande minskar. Det föreslår den kända författaren och Almapristagaren Barbro Lindgren från Glömminge på Öland.

I ett upprop för de romer som vi dagligen ser tiggande utanför alla större butiker i Kalmar och på Öland föreslår hon också att det ordnas en instans som kan hjälpa dem att få jobb.

– Jag vet att romerna på Öland skulle vilja arbeta med vad som helst, allt vore bättre än att tigga. Lönen är inte det viktigaste, det är att ha ett jobb.

En förmedling av enkla arbeten inom jordbruk och trädgård skulle kunna lösa problemen för många, menar hon. Och sådana arbeten finns det i mycket stor mängd på gårdarna på Öland och i Kalmartrakten. Tusentals säsongsarbetare anställs varje år.

  – Jag engagerar mig när jag ser att människor far illa, säger Barbro Lindgren till Östra Småland. Det är tydigt att det går att göra något konkret för att hjälpa och att det kan ske med ganska små medel.

  Många av de tiggande romerna i sydöstra Sverige har bott i det stora lägret vid Salve i Kalmar. Uppåt 75-80 personer hade sin bostad där när det var som flest.

  I november beslutade emellertid Kalmar kommun att stänga och utrymma lägret. De som bodde där kördes bort och har sedan tvingats bo i bilar eller på tillfälliga övernattningsplatser.

  – De har ett boende som helt enkelt är eländigt. Det vet alla, men ändå gör vi inget åt det.

  Diskussionen om man ska lämna pengar i den framsträckta muggen har varit omfattande. Barbro Lindgren tillhör dem som ger.

  – Jag har under åren kunnat hjälpa några med pengar, men de behöver mycket mer hjälp, helst någonstans att bo och slippa sova i bilen, som Maria gör, hon brukar sitta och frysa utanför Köpstaden.

  I Kalmar har Stadsmissionen engagerat sig för att hjälpa romerna. Även Pingstförsamlingens Lorensbergskyrkan har gjort mycket, när Salvelägret stängde har verksamheten i kyrkan blivit allt viktigare som träffpunkt. Barbro Lindgren efterlyser mer av den typen av verksamhet.

  – Olika samfund och organisationer skulle kunna hjälpas åt. Det behövs en samordning av det stöd som många är beredda att ge. Det kan handla om allt ifrån att ge bort kläder till att erbjuda jobb.

  – I Stockholm finns det ju så enormt många som ber om pengar i gathörnen. Här är det ändå ett mer hanterligt antal. Vi borde kunna hjälpa.

  Barbro Lindgren menar att det inte är konstigt att många lämnar Rumänien och söker sig till Sverige. Här blir det i alla fall några slantar att skicka hem till barnen, i hemlandet finns inga arbeten. Maria utanför Köpstaden längtar alltid efter sina barn, berättar Barbro Lindgren.

  Malin Furberg är myndighetschef på socialtjänsten i Mörbylånga. Ölandskommunen har tidigare fått kritik från Kalmar kommun för att man inte hjälpte till med lägret på Salve, där det bodde romer som försörjde sig genom tiggeri på Öland.

  Hon medger att kommunen inte gjort så mycket i frågan.

  – Vi har inte fått in några uppgifter om att behovet finns, säger hon. Vad jag förstår sker den här verksamheten i ganska liten omfattning i vår kommun.

  Att låta romerna ta över flyktingförläggningarna tror hon inte på.

  – De anläggningar vi har är inte avvecklade, det bor fortfarande människor i dem. Och i kommunen som helhet är det en ganska stor brist på bostäder.

  Kommunerna måste agera utifrån det regelverk som styr verksamheten, säger Malin Furberg. Där ingår inte att vara förmedling av arbeten. Däremot kan det vara något som frivilligorganisationerna hjälper till med, menar hon.

  Fakta

  Barbro Lindgren

  Barbro Lindgren är en av Sveriges mest hyllade författare. Hon är 79 år och bor i Brostorp i Glömminge på Öland.

  Hon har skrivit mer än 100 böcker. De flesta är barn- och ungdomsböcker som Loranga, Masarin och Dartanjang och böckerna om Max. Men hon har också gett ut ett tiotal vuxenböcker.

  Hon har fått en mängd priser, som Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Bellmanpriset och Litteraturfrämjandets stora pris. 2009 fick hon den kungliga medaljen Illis quorum.

  Barbro Lindgren engagerar sig också i samhällsfrågor och deltar flitigt i debatten, inte minst på vår tidnings debatt- och insändarsidor.

  Visa mer...