Lekplatsen ”Fortet” i Lindsdal kan försvinna

Lindsdal Artikeln publicerades

Det kan vara färdiglekt på lekplatsen ”Fortet” i Lindsdal. Kan föräldraföreningen inte åtgärda de åtta bristerna kommunen har påpekat kan lekplatsen tvingas till rivning.

Ida Bergkvist och Pierre Ståhle från Lindsdals Föräldrarförening framför lekplatsen ”Fortet”.
Foto: Isabella Kilvéus
Ida Bergkvist och Pierre Ståhle från Lindsdals Föräldrarförening framför lekplatsen ”Fortet”.

Vid lekplatsen ”Fortet” på Sjöängsskolan är det många barn som genom åren har lekt. Det byggdes av Lindsdals föräldrarförening och det är också de som har skött underhållet med viss hjälp från skolan och deras elever.

Men nu kan det alltså vara färdiglekt på platsen. Föräldraföreningen har fått en lista med säkerhetskrav de måste uppfylla. Görs inte detta kan det bli aktuellt med en rivning.

– Det är åtta punkter vi måste fixa och vi kommer inte ha pengar för att åtgärda det, säger Pierre Ståhle från Lindsdals föräldrarförening.

Flera saker behöver åtgärdas på fortet, bland annat behöver fallskydd sättas upp.
Foto: Isabella Kilvéus
Flera saker behöver åtgärdas på fortet, bland annat behöver fallskydd sättas upp.

På platsen brukar det vara många barn som leker, både under skoltid och på fritiden. Även om lekplatsen nyttjas av skolelever och även står på Sjöängsskolans gård vill kommunen inte ta över driften.

– Kommunen är inte intresserade av att ta över, de tycker det är för stora kostnader, berättar Ida Bergkvist också hon från föräldraföreningen.

Vad kostnaderna kan tänkas bli för att åtgärda de åtta punkterna vet de inte än. Oavsett vad det kommer att kosta berättar Pierre Ståhle att de inte kommer ha råd. Pengarna föreningen får in kommer till största del från medlemsavgifter och går till annat i verksamheten.

– Vi delar bland annat ut stipendier till niondeklassarna i Lindsdal och sedan ordnar vi nattvandringar, säger Ida Bergkvist.

Nu hoppas föräldraföreningen på att ”Fortet” ändå går att rädda genom att företag kan gå in och sponsra upprustningen.

– Vi har inte fått något datum när det ska vara klart utan det är så fort som möjligt. Sedan är det tre punkter på listan som det är extra bråttom med, säger Pierre Ståhle.