Lindsdalsskolans rektor om drogproblemet

Lindsdal Artikeln publicerades
Malin Öhlin, rektor på Lindsdalsskolan.
Foto: Ulrika Bergström
Malin Öhlin, rektor på Lindsdalsskolan.

Droger är ett stort problem i Lindsdal. Eftersom många av de inblandade är skolungdomar undrar många vad skolan gör åt problemet. Skolan är väl medveten om problemet och jobbar aktivt med frågan.

Det rör sig om cirka 12 ungdomar från skolan som har problem med missbruk. I de fallen har missbruket hållit på länge. Malin Öhlin understryker dock att missbruket inte sker under skoltid, utan oftast på kvällen.

– Det är tragiskt och läskigt men vi har haft ett fint samarbete med Polisen och socialtjänsten som fokuserar på att problemet ska lösas. Det har varit ett stort arbete under tre veckor, säger Malin Öhlin, Rektor på Lindsdalsskolan.

Pratar ni något med elever om droger i förebyggande syfte?

– Vi har NO-undervisning, där lärarna tar upp vad som händer med kroppen när man tar droger. Vi har även förebyggande samtal med föräldrarna i årskurs 8 samt ständiga samtal med elever i det dagliga arbetet, säger Öhlin.

Vad gör ni om ni misstänker att en elev håller på med droger?

– Om man misstänker att en elev har problem med just droger så skickas eleven på drogtest samt tar kontakt med vårdnadshavare. Vi tar även kontakt med vårdnadshavare om en elev hamnar i fel umgängeskrets, säger Öhlin.

Hur får ni reda på om en elev håller på med droger?

– Det kan vi höra från andra elever eller lärare. Ibland kan föräldrar höra av sig. Vi har fantastiskt fina föräldrar i Lindsdal, det vill jag poängtera. De vill att problemet ska få ett slut och hjälper gärna till.