Linné får europeiskt uppdrag

Kalmar Artikeln publicerades
Cornelia Witthöft är professor livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Foto: Paul Madej
Cornelia Witthöft är professor livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Regeringen har utsett Linnéuniversitetet till en av de myndigheter som ska bistå Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i dess uppdrag om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

– Målet är att tillhandahålla råd och kommunikation till medlemsländerna för att garantera att hela Europa har ett utbud av tillräcklig, säker och hälsosam mat, säger Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap med inriktning på nutrition/livsmedelskemi i ett pressmeddelande.

Övriga svenska myndigheter som ska bistå Efsa är Karolinska institutet, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt samt Sveriges lantbruksuniversitet.

Att Linnéuniversitetet bistår Efsa innebär bland annat en möjlighet att bistå dem i förberedande arbete inför vetenskapliga yttranden, vetenskapligt och tekniskt stöd samt insamling av uppgifter och identifiering av nya risker.