Så bra – och dåliga – är svenskarna i Bryssel för klimatet

Kalmar län/Europa Artikeln publicerades
Enligt en opinionsundersökning från DN/Ipsos gjord i april hamnade miljö- och klimatfrågor högst upp när väljarna skulle uppge vad som har störst betydelse när de ska lägga sin röst i EU-valet den 26 maj.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Enligt en opinionsundersökning från DN/Ipsos gjord i april hamnade miljö- och klimatfrågor högst upp när väljarna skulle uppge vad som har störst betydelse när de ska lägga sin röst i EU-valet den 26 maj.

Miljö- och klimatfrågor prioriteras högt när väljarna ska rangordna vad som är viktigast i EU-valet. Men vilken svensk parlamentariker har uppvisat störst miljöengagemang under den gångna mandatperioden? Det vet Naturskyddsföreningen.

DN/Ipsos genomförde en opinionsundersökning den 9-22 april där 1 007 röstberättigade väljare tillfrågades. Av dem uppgav 23 procent att miljö/klimat var den viktigaste frågan när de ska ta ställning i valet.

Men vilket parlamentariker har uppvisat störst miljöengagemang i Bryssel under mandatperioden 2014-2019? Den frågan har Naturskyddsföreningen tagit reda svaret på och presenterade i april en omfattande granskning över parlamentarikernas miljöinsatser under mandatperioden.

”En stor del av Sveriges miljölagstiftning påverkas eller har sin grund i beslut på EU-nivå”, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i rapportens förord.

”EU-politiken påverkar i hög grad allt ifrån skydd av värdefull natur till begränsning av överfiske och användning av farliga kemikalier. De senaste decennierna har EU också varit en nyckelspelare i globala överenskommelse på miljöområdet. (...) Det är därför viktigt att partier och ledamöter med starkt miljöengagemang tar plats i parlamentet och kan verka för en ambitiös europeisk miljöpolitik.”

I sin granskning har Naturskyddsföreningen valt ut 32 viktiga miljöomröstningar under mandatperioden och undersökt hur de svenska parlamentarikerna röstat. En knapptryckning går emellertid att göra utan ett helhjärtat engagemang för miljö och klimat. Naturskyddsföreningen har därför även gått igenom parlamentarikernas debattinlägg, ändringsförslag och betänkanden för att kunna bedöma deras engagemang i miljöfrågor. För att minimera risken för att övriga insatser för miljön inte missats har parlamentarikerna även fått svara på en enkät över deras engagemang.

Med utgång från denna datamängd har Naturskyddsföreningen ställt upp fyra olika betyg: Utmärkt miljöbetyg, Bra miljöbetyg, Okej miljöbetyg och Dåligt miljöbetyg.

För den som vill vägledas av miljö- och klimatfrågorna i EU-valet den 26 maj ger rapporten en god inblick i parlamentarikernas insatser:

Betyg: Utmärkt miljöbetyg

Linnéa Engström (MP)

Linnéa Engström (MP)
Foto: Fred MARVAUX
Linnéa Engström (MP)

Bra miljöröst: 97 procent (andel miljöpositiva röster vid de 32 viktiga miljöomröstningarna)

Valbar den 26 maj: Nej, ville fortsätta men petades från MP:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Linnéa Engström har röstat mycket bra för miljön och är en av de svenska EU-parlamentariker som haft flest föredragandeskap kopplade till miljöfrågor, genom vilka hon förhandlat fram ambitiös lagstiftning inom EU:s fiskeripolitik.”

 

Jakop Dalunde (MP)

Jakop Dalunde (MP)
Foto: Fred MARVAUX
Jakop Dalunde (MP)

Bra miljöröst: 97 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 3 på MP:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Jakop Dalunde har under sin korta tid i parlamentet röstat mycket bra för miljön och har drivit på för en mer ambitiös klimatpolitik inom exempelvis energi- och transportsektorn.”

 

Bodil Valero (MP)

Bodil Valero (MP)
Foto: Mathieu CUGNOT
Bodil Valero (MP)

Bra miljöröst: 97 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 4 på MP:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Bodil Valero är en av de svenska parlamentariker som har röstat bäst för miljön, men miljö- och klimatfrågor har i övrigt utgjort en mindre del av hennes engagemang under mandatperioden.”

 

Max Andersson (tidigare MP, numera partiet Vändpunkt)

Max Andersson (VP)
Foto: Genevieve ENGEL
Max Andersson (VP)

Bra miljöröst: 94 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 3 på Vändpunkts valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Max Andersson har röstat mycket bra för miljön under mandatperioden, men når inte upp till det högsta betyget då han inte utmärkt sig som drivande i miljöpolitiska frågor i parlamentet.”

 

Malin Björk (V)

Malin Björk (V)
Foto: Mathieu CUGNOT
Malin Björk (V)

Bra miljöröst: 91 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 1 på V:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Malin Björk har, trots att hon inte sitter i ett miljörelaterat utskott, varit en aktiv debattör och visat på höga ambitioner i en bredd av miljö- och klimatpolitiska frågor, samtidigt som hon röstat mycket bra för miljön.”

 

Jytte Guteland (S)

Jytte Guteland (S)
Foto: MATHIEU CUGNOT
Jytte Guteland (S)

Bra miljöröst: 81 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 3 på S:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Jytte Guteland har röstat bra för miljön, varit en aktiv debattör och drivit tunga miljöfrågor som EU:s utsläppshandel, hormonstörande ämnen och energieffektivisering.”

 

Bra miljöbetyg

Soraya Post (FI)

Soraya Post (FI)
Foto: Mathieu CUGNOT
Soraya Post (FI)

Bra miljöröst: 100 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 1 på FI:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Soraya Post har röstat mycket bra för miljön och har vid flera tillfällen röstat för en mer ambitiös miljöpolitik än sin partigrupp, men hon har inte varit pådrivande i miljörelaterade frågor.”

 

Olle Ludvigsson (S)

Olle Ludvigsson (S)
Foto: Mathieu CUGNOT
Olle Ludvigsson (S)

Bra miljöröst: 78 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ställer inte upp för omval.

Kommentar från rapporten: ”Olle Ludvigsson har röstat bra för miljön och har uppvisat ett visst engagemang i miljöfrågor.”

 

Aleksander Gabelic (S)

Aleksander Gabelic (S)
Foto: Mathieu CUGNOT
Aleksander Gabelic (S)

Bra miljöröst: 78 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 16 på S:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Aleksander Gabelic har under sin korta tid i parlamentet röstat bra för miljön, men har uppvisat ett begränsat engagemang för miljöfrågor i det parlamentariska arbetet.”

 

Marita Ulvskog (S)

Marita Ulvskog (S)
Foto: Mathieu CUGNOT
Marita Ulvskog (S)

Bra miljöval: 78 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ställer inte upp för omval.

Kommentar från rapporten: ”Marita Ulvskog har röstat bra för miljön, men har inte uppvisat något större engagemang i miljöfrågor trots att hon sitter i ett miljörelaterat utskott.”

 

Anna Hedh (S)

Anna Hedh (S)
Foto: Mathieu CUGNOT
Anna Hedh (S)

Bra miljöröst: 78 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ställer inte upp för omval.

Kommentar från rapporten: ”Anna Hedh har röstat bra för miljön, men har inte varit drivande i miljöfrågor.”

 

Fredrick Federley (C)

Fredrick Federley (C)
Foto: Mathieu CUGNOT
Fredrick Federley (C)

Bra miljöröst: 59 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 1 på C:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Fredrick Federley har bara lagt en bra miljöröst i drygt hälften av omröstningarna, men har uppvisat ett tydligt engagemang i en bredd av miljöfrågor.”

 

Okej miljöbetyg

Jasenko Selimovic (L)

Jasenko Selimovic (L)
Foto: Fred MARVAUX
Jasenko Selimovic (L)

Bra miljöröst: 56 procent

Valbar den 26 maj: Nej, fick inte kandidera sedan han 2016 prickades av EU-domstolen för att ha utsatt sin personal för psykiska trakasserier.

Kommentar från rapporten: ”Jasenko Selimovic har bara i drygt hälften av omröstningarna röstat bra för miljön men har i vissa fall lyft miljörelaterade frågor och problem till debatt i plenum.”

 

Cecilia Wikström (L)

Cecilia Wikström (L)
Foto: Mathieu CUGNOT
Cecilia Wikström (L)

Bra miljöröst: 53 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ville fortsätta men petades från L:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Cecilia Wikström har bara lagt bra miljöröster i ungefär hälften av omröstningarna och har inte själv varit drivande i frågor om klimat och miljö.”

 

Dåligt miljöbetyg

Gunnar Hökmark (M)

Gunnar Hökmark (M)
Foto: Michel CHRISTEN
Gunnar Hökmark (M)

Bra miljöröst: 28 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ställer inte upp för omval.

Kommentar från rapporten: ”Gunnar Hökmark har lagt en liten andel bra miljöröster och har i sitt arbete med energiunionen drivit frågan på ett sätt som överlag inte gynnar miljön.”

 

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Anna Maria Corazza Bildt (M)
Foto: Mathieu Cugnot
Anna Maria Corazza Bildt (M)

Bra miljöröst: 25 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ville fortsätta men petades från M:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Anna Maria Corazza Bildt har lagt en liten andel bra miljöröster och har uppvisat ett begränsat engagemang för miljöfrågor.”

 

Christofer Fjellner (M)

Christofer Fjellner (M)
Foto: Mathieu CUGNOT
Christofer Fjellner (M)

Bra miljöröst: 25 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ställer inte upp för omval.

Kommentar från rapporten: ”Christofer Fjellner har i liten utsträckning lagt bra miljöröster och har överlag inte drivit frågor på ett sätt som gynnar miljön, trots att han suttit i ett viktigt miljöpolitiskt utskott."

 

Lars Adaktusson (KD)

Lars Adaktusson (KD)
Foto: Fred MARVAUX
Lars Adaktusson (KD)

Bra miljöröst: 22 procent

Valbar den 26 maj: Nej, ställer inte upp för omval.

Kommentar från rapporten: ”Lars Adaktusson har i en liten andel av omröstningarna lagt en bra miljöröst och har inte uppvisat något synligt miljöengagemang under mandatperioden.”

 

Peter Lundgren (SD)

Peter Lundgren (SD)
Foto: Mathieu CUGNOT
Peter Lundgren (SD)

Bra miljöröst: 22 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 1 på SD:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Peter Lundgren är en av de svenska parlamentariker som har röstat sämst i miljöfrågor och visat ett mycket begränsat engagemang för dessa frågor.”

 

Kristina Winberg (SD)

Kristina Winberg (SD)
Foto: Mathieu Cugnot
Kristina Winberg (SD)

Bra miljöröst: 22 procent

Valbar den 26 maj: Ja, plats 4 på SD:s valsedel.

Kommentar från rapporten: ”Kristina Winberg har röstat dåligt i miljöfrågor och är en av de svenska parlamentariker som har gjort minst för miljön under mandatperioden.”