Lista: Så säkrar du ditt tak åt sotaren

Kalmar Artikeln publicerades
Sotaren Lena Miekley stortrivs med sitt yrke, men vare tredje hustak hon klättrar upp på har någon brist i säkerheten.
Foto: Tomas Löwemo
Sotaren Lena Miekley stortrivs med sitt yrke, men vare tredje hustak hon klättrar upp på har någon brist i säkerheten.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reglerna kring en säker arbetsmiljö uppfylls på ditt tak när sotaren kommer. Men allt för ofta möts sotarna av bristfälliga säkerhetsanordningar.

För att sotare och andra som arbetar på tak ska ha en så säker arbetsmiljö som möjligt finns ett antal föreskrifter. Som fastighetsägare är man ansvarig för att reglerna följs på din fastighet. För de flesta villor är det tre saker som ska finnas på plats för att uppfylla kraven:

Om skorstenen befinner sig mer än en meter från uppstigningsstället ska en fast takstege vara monterad. Om skorstenen befinner sig mer än en meter i sidleds från takstegen ska även takbrygga finnas. Om skorstenen dessutom är mer än 1,2 meter hög, räknat från takanslutningen, ska en skorstensstege eller arbetsplatform finnas.
Foto: Tomas Löwemo
Om skorstenen befinner sig mer än en meter från uppstigningsstället ska en fast takstege vara monterad. Om skorstenen befinner sig mer än en meter i sidleds från takstegen ska även takbrygga finnas. Om skorstenen dessutom är mer än 1,2 meter hög, räknat från takanslutningen, ska en skorstensstege eller arbetsplatform finnas.
Om fasaden är högre än fyra meter vid uppstigningsstället krävs en fast väggstege, men är fasadens höjd lägre kan en lös stege användas. Men då ska glidskydd, krokarna på bilden, vara monterat så att stegen inte kan glida i sidleds.
Foto: Tomas Löwemo
Om fasaden är högre än fyra meter vid uppstigningsstället krävs en fast väggstege, men är fasadens höjd lägre kan en lös stege användas. Men då ska glidskydd, krokarna på bilden, vara monterat så att stegen inte kan glida i sidleds.
Används lös stege så ska den vara tillräckligt lång för att kunna haka i glidskydden och samtidigt stå med tillräcklig lutning för att sotaren säkert ska kunna klättra upp och ner från taket.
Foto: Tomas Löwemo
Används lös stege så ska den vara tillräckligt lång för att kunna haka i glidskydden och samtidigt stå med tillräcklig lutning för att sotaren säkert ska kunna klättra upp och ner från taket.