Löfte på presskonferens pressade fram tidig rivning

Kalmar Artikeln publicerades
Det gick lite för fort när rivningen av Rifa påbörjades. Men det berodde på att man ville hålla löften från en presskonferens, berättar nu bolagets vd.
Foto:Anders Johansson
Det gick lite för fort när rivningen av Rifa påbörjades. Men det berodde på att man ville hålla löften från en presskonferens, berättar nu bolagets vd.

Det var löftena på en presskonferens som stressade Fastighetspartner P&E AB att börja rivningen på Rifatomten, fastän kommunen inte meddelat startbesked.

Det säger nu Johan Nielsen, vd för Kalmars fastighetsjätte, som hotas av 177 856 kronor i sanktionsavgift från kommunen. I en skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen redogör han för varför bolaget inte väntade på tillstånd för rivningen. Samtidigt ber han om att sanktionsavgiften reduceras till 44 464 kronor.

Hösten 2016 rådde det meningsskiljaktigheter mellan kommunen och PPE Fastigheter, som äger Rifatomten, om förslaget till detaljplan, berättar Johan Nielsen i skrivelsen. Bolagets styrelse beslutade därför att inte riva Rifa innan detaljplanen vunnit laga kraft.

Kostnaderna för projektet var redan så höga att det inte ansågs rimligt att ta en rivningskostnad också när planen enligt kommunen behövde arbetas om och justeras.

"Senare under samma höst ändrade styrelsen sitt beslut efter påtryckningar från de operativt verksamma inom PPE. Vikten av att komma igång med rivningen enligt vad man tillsammans med kommunen lovat på tidigare presskonferens ansågs vara av väsentlig art både för kommunen och PPE vilket föranledde att styrelsen valde att ändra sitt beslut," fortsätter Nielsen.

På en tidigare presskonferens hade det lovats att rivningen på den skräpiga tomten skulle börja innan november månads utgång och det var bara några dagar bort. Man ville inte bli anklagad för löftesbrott och bad den rivningsentreprenör som redan var förberedd att börja med förberedande arbeten, som justering av staket och liknande.

Men entreprenören påbörjade också rivningen av en mindre byggnad. Det skedde utan PPE:s kännedom eller medgivande, berättad vd:n i skrivelsen till samhällsbyggnadskontoret.

Så snart det blev känt avbröts arbetena och kontakt togs med bygglovsavdelningen och den 10 december fick man startbesked.

Med den förklaringen menar Johan Nielsen att det finns skäl för samhällsbyggnadsförvaltningen att gå med på en kraftig reducering av sanktionsavgiften.