Loord (KD) vill omvända Stockholmifierade ledamöter

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Jimmy Loord (KD) från Nybro har en god chans att bli riksdagsledamot om dagens opinionssiffror håller hela vägen. I Stockholm vill han representera Kalmar län lika mycket som han representerar Kristdemokraterna.
Foto: Tomas Löwemo
Jimmy Loord (KD) från Nybro har en god chans att bli riksdagsledamot om dagens opinionssiffror håller hela vägen. I Stockholm vill han representera Kalmar län lika mycket som han representerar Kristdemokraterna.

Riksdagskandidaten Jimmy Loord (KD) anser att flera riksdagsledamöter blivit ”Stockholmifierade” och inte längre representerar sina län tillräckligt väl.

Kristdemokraterna har gjort en rejäl slutspurt i valrörelsen och håller opinionssiffrorna i sig så har Jimmy Loord goda chanser att få en plats i riksdagen. Där vill han lägga särskilt fokus på frågor som berör Kalmar län.

– Riksdagsledamöter sitter inte enbart i riksdagen som företrädare för sitt parti, utan även sitt län. Men det finns flera ledamöter som blivit lite Stockholmifierade, om man kan säga så, och det måste bli fler som driver länsfrågor.

– För Kalmar läns del handlar det exempelvis om infrastrukturen där vårt län lite behandlas som skuggsidan av Sverige.

Vilka riksdagsledamöter tycker du blivit Stockholmifierade?

– Jag vill inte nämna några namn, men de känner nog själva igen sig i det jag säger. Oavsett så behöver Kalmar län fler riksdagsledamöter som driver länsfrågor.

Även om valet ännu är ett par dagar bort har Loord redan skrivit två motioner som han hoppas kunna presentera för riksdagen i höst. Den första handlar om att Kalmar län ska få fler viltstängsel, och den andra att Samordningsförbunden bör få ett större uppdrag.

– Jag har ett uppdrag i Samordningsförbundens styrelse och de har en samverkande roll mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting.

Samordningsförbundens syfte är att underlätta samarbetet mellan myndigheterna för att hjälpa sjukskrivna individer få rätt stöd och därmed snabba på tillfrisknandet.

– Resultaten från de projekt de drivit har varit väldigt bra. Jag vill därför utöka deras uppdrag och tillföra mer resurser.

– Det är viktigt med tanke på att vi har ökande sjuktal, främst bland kvinnor. Det är en fråga om jämställdhet.

Detta är din andra motion du skriver innan du ens kommit in i riksdagen. Är förslagen förankrade i partiet?

– De är förankrade i distriktet och jag tror jag har goda chanser att få partiet med mig. Jag bollar mycket med vår gruppledare i riksdagen och han har uppmuntrat mig att driva länsfrågor.