Lotteri i Migrationsdomstolen

Kalmar Artikeln publicerades
Förvaltningsrätten i Malmö är också Migrationsdomstol. Det var här det beslutades att Hadii Moradii från Kalmar inte hade giltiga skäl att stanna i Sverige.
Foto: Johan Nilsson/TT
Förvaltningsrätten i Malmö är också Migrationsdomstol. Det var här det beslutades att Hadii Moradii från Kalmar inte hade giltiga skäl att stanna i Sverige.

För den som konverterat från islam till kristendom kan asylprocessen bli ett rent lotteri. Det handlar om att få rätt nämndemän i domstolen och att lyckas få bedömningen på rätt plats.

Lyckan är att få nämndemän från Vänsterpartiet. De säger ja till asyl i 85 procent av fallen.

Är det å andra sidan nämndemän från Sverigedemokraterna är det rätt kört. De säger nej i 93 procent av fallen.

Det är också stor skillnad mellan bedömningen på Migrationsverkets kontor. I Jönköping avslås 44 procent av fallen, i Göteborg hela 80 procent.

Det framgår av en nyligen publicerad undersökning som gjorts av fem av Sveriges frikyrkosamfund. Den så kallade Konvertitutredningen har kartlagt hanteringen av 619 afghanska medborgare som sökt asyl i Sverige och uppgett som ett av skälen att de konverterat från islam till kristendom.

Samfunden kräver ett omedelbart stopp för alla asylprocesser vad gäller konvertiter tills dess att processen blir mer rättssäker.

Hadii Moradii, hade maximal otur när nämndemännen utsågs i hans mål utsågs.
Foto: Ulf Carlsson
Hadii Moradii, hade maximal otur när nämndemännen utsågs i hans mål utsågs.

Vår tidning har berättat om Hadii Moradii, som bott i Kalmar och nu tvingats fly till Paris efter avslag i asylprocessen. Hans ärende hanterades av Migrationsdomstolen i Malmö, som normalt är en av de domstolar som oftare än andra säger ja till asyl.

Men den här gången hade han maximal otur när nämndemännen i ärendet utsågs.

Chefsrådmannen Fredrik Löndahl trodde på Hadiis berättelse om att han konverterat av egen övertygelse och att han riskerade livet om han skickades tillbaka till Afghanistan. Rådmannen ansåg att han borde beviljas uppehålls- och arbetstillstånd på tre år.

De tre nämndemännen var emellertid av en annan uppfattning. Två av dem, en Sverigedemokrat och en Kristdemokrat har öppna Facebooksidor där man publicerat invandringskritiskt material. De fick med sig den socialdemokratiske nämndemannen och kunde därmed driva igenom ett nej, trots att domaren var av en annan uppfattning.

Chefrådman Fredrik Löndahl ville att Hadii Moradii skulle få asyl, men blev överkörd av de tre nämndemännen.
Foto: Carl Johan Erikson
Chefrådman Fredrik Löndahl ville att Hadii Moradii skulle få asyl, men blev överkörd av de tre nämndemännen.

Chefrådman Fredrik Löndahl säger att det är ytterst sällan som samtliga tre nämndemän har en annan uppfattning än den juridiskt skolade domaren.

– Innan förhandlingen förklarar vi yrkesjurister det rättsliga läget och praxis för de nämndemän som ska vara med och avgöra ett mål. Att samtliga tre nämndemän har en annan uppfattning än yrkesjuristen är väldigt ovanligt.

De nämndemän som är kopplade till Migrationsdomstolarna är också med och dömer i andra ärenden som ligger hos Förvaltningsdomstolarna. Det betyder att man ena dagen kan avgöra ett överklagat bygglov och andra dagen ett asylärende.

Men det är sällan någon har politiskt bestämda uppfattningar vad gäller bygglov, men mer vanligt när det handlar om migration.

– Jag tycker ändå att nämndemännen i den första juridiska instansen är ett viktigt inslag i rättsprocessen, säger han. Det är partierna som utser nämndemän och självklart kan det finnas enskilda individer med väldigt starka åsikter.

– Men generellt upplever jag inte det här som stort problem. Det är ytterst sällan som vi hamnar i diskussioner av den här typen.

Enligt den så kallade Konvertitutredningen finns det för närvarande 503 personer som explicit anför konversion som asylskäl. Det har lämnats besked om avslag i 62 procent av fallen, bifall i 29 procent och 9 procent väntar fortfarande på beslut.

Uppgifterna i utredningen kommer från de olika medverkande församlingarna. En specialstudie har gjorts av två församlingar som arbetar med frågan på liknande sätt, men får helt olika resultat i asylprocessen. Besluten tas av olika kontor inom Migrationsverket.

Den församling vars ärenden avgöras av kontoren i Malmö och Jönköping får avslag i 52 procent av fallen. Församlingen som arbetar mot Migrationsverket i Göteborg får 84 procent avslag.

”Differensen får anses vara anmärkningsvärd”, konstateras i utredningen.

För Hadii Moradii står nu hoppet till en annan bedömning av hans fall i Frankrike. Behandlingen hos de franska myndigheterna pågår. Men det är mycket svårt att sia om utgången.

– Jag önskar att man här i Frankrike lyssnar på mig och hör mig Just nu har jag mycket smärta i mitt hjärta. Livet är svårt. Jag vill bara börja leva ett riktigt liv och hoppas en dag kunna återvända till Sverige, säger han.