Vildsvinen dominerade lokala LRF:s årsstämma

Kalmar Artikeln publicerades
LRF Sydost vill införa skottpengar på vildsvin.
Foto: PETRAS MALUKAS
LRF Sydost vill införa skottpengar på vildsvin.

Under tisdagen höll det lokala Lantbrukarnas riksförbund, LRF, sin årsstämma i Tingsryd och stora delar av mötet gick åt till att diskutera vildsvin.

Totalt deltog omkring 250 personer på den årliga stämman och av årets 23 inkomna motioner handlade 9 om vildsvin.

– Det var allt möjligt egentligen, men framförallt så handlade det om att medlemmarna vill ha skottpengar på vildsvin och rätt att anlita statliga jägare. I någon motion stod det att man inte tycker att vildsvin ska tillhöra den svenska faunan och att de därför ska kunna utrotas, säger Carin Svensson på LRF Sydost.

Vad händer med dessa motioner nu?

– De allra flesta av motionerna kommer att skickas vidare till riks, säger hon.

”Vildsvin i centrala Smedby skapar oro”

De övriga motionerna på stämman handlade bland annat om att medlemmarna vill se mer rättvisa villkor gällande dieselbeskattning, att det behövs åtgärder i större vattendrag med att rensa upp i diken och dylikt och att klimatdebatten ska sättas högre upp på agendan.

Utöver detta delades LRF Sydosts hedersutmärkelse Silvernålen ut till sex personer som lokalt eller regionalt anses ha lagt ned ett omfattande arbete inom organisationen: Torvald Karlsson, Vanja Linnebjörker, Mats Runesson, Tommy Pettersson, Ingeli Ivansson och Anette Giselsson.