LRF vill ha fler åtgärder för att stoppa vildsvinen

Kalmar län Artikeln publicerades
Den ökande vildsvinsstammen märks i fler trafikolyckor och uppbökade sädesåkrar och betesvallar.
Foto: JOHAN NILSSON / TT
Den ökande vildsvinsstammen märks i fler trafikolyckor och uppbökade sädesåkrar och betesvallar.

En skenande vildsvinsstam går inte att förena med ökad matproduktion och ett livskraftigt, hållbart jordbruk. Det anser LRF som vill att regeringen agerar.

LRF beslutade på sin stämma att låta en grupp analysera läget och ta fram en handlingsplan för en radikal minskning av antalet vildsvin. Samt att lyfta frågan om utbredningen av hjortdjur och fåglar som orsakar stor skada i jord- och skogsbruk.

LRF har förslag på fler åtgärder för att minska viltskador i jordbruket:

*Reglera utfodring av klövvilt.

*En ny jaktlagstiftning samt jakt med hjälp av drönare med kamera.

*Gör det enklare och billigare att sälja vildsvinskött.

*Subventionera trikintester för att öka avskjutning.

*Planera för avskjutning om/när afrikansk svinpest kommer hit.