LRF vill se ökad jakt på vildsvin

Skogsbruk Artikeln publicerades

Sommarens torka som drabbat hela landet har lett till en kraftig foderbrist. Nu vill LRF att jakten på vildsvin, dovhjort och kronhjort ska öka för att inte skadorna på grödorna ska bli för stora.

Enligt LRF är vildsvin inte en resurs rent samhällsekonomiskt.
Foto: Lena Gunnarsson
Enligt LRF är vildsvin inte en resurs rent samhällsekonomiskt.

LRF, Lantbrukarnas riksförbund, har under hösten trappat upp kampen mot framförallt vildsvin. På ett styrelsemöte i början av september reviderade förbundet sin policy.

– Ändringarna innebär en skärpning av LRF:s syn på vildsvin. Inriktningen är att stammen ska minimeras, för att minska skadorna så mycket att drabbade gårdars ekonomi kan förbättras, meddelade styrelsen efter mötet.

I den nya policyn slås fast att vildsvinet nu är ”en etablerad del av svensk fauna” och att ”hanteringen av vildsvinen ska syfta till att begränsa alla skadeverkningar så långt det är möjligt”.

I policyn markeras också att vildsvin inte är en resurs i samhällsekonomisk mening. Kostnaderna i jordbruk, annan markanvändning och till följd av trafikolyckor med vildsvin är enligt LRF:s uppfattning större än det jaktliga värdet. Därför slår förbundet enligt policyn fast att stammen av vildsvin ska minimeras.

Anders Wetterin, sakkunnig på vilt- och jaktfrågor på LRF, menar att vildsvinen står för skador i jordbruket för uppskattningsvis 1,1 miljarder kronor varje år. För hjortdjuren har man inga sådana uppskattningar. Och han tycker nu att fler klövdjur borde skjutas.

– Finns det inte foder måste man försöka anpassa antalet djur till det foder som finns, säger han.

Enligt LRF är viltskadorna i jordbruket störst i Sörmland, Östergötland, Kalmar, Skåne och delar av Blekinge.

 

Läs mer: