M och KD-politiker: Våldet mot kvinnor måste tas mer på allvar

Kalmar län Artikeln publicerades
Jonas Lövgren (M) och  Margreth Johansson (KD) har i en gemensam  motion till regionfullmäktige lämnat en rad förslag på vad de skulle vilja förändra för att minska mäns våld mot kvinnor.
Foto: Claudio Bresciani / TT
Jonas Lövgren (M) och Margreth Johansson (KD) har i en gemensam motion till regionfullmäktige lämnat en rad förslag på vad de skulle vilja förändra för att minska mäns våld mot kvinnor.

Våldet mot kvinnor är mer utbrett än vad många tror. Fler än hälften av alla kvinnor över 15 år i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för någon form av våld.

Det skriver det moderata regionrådet Jonas Lövgren och kristdemokraten Margreth Johansson i en motion till regionfullmäktige med en rad förslag på vad de skulle vilja förändra för att minska mäns våld mot kvinnor.

De konstaterar att mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem som kostar samhället ca 45 miljarder kronor per år utöver allt personligt lidande för kvinnan, anhöriga och hennes framtida relationer med män.

– Nu måste politiken vakna! Vi måste se till att börja göra mer, mycket mer för dessa våldsutsatta kvinnor, säger moderaternas regionråd Jonas Lövgren och fortsätter:

 – Vi måste se till att börja göra mer, mycket mer för dessa våldsutsatta kvinnor, säger moderaternas regionråd Jonas Lövgren.
Foto: Johanna Eriksson
– Vi måste se till att börja göra mer, mycket mer för dessa våldsutsatta kvinnor, säger moderaternas regionråd Jonas Lövgren.

- Det vi föreslår handlar om att stärka upp resurserna till länets kvinnojourer, göra kontakten med sjukvården och andra myndigheter enklare, börja samverka mer och lägga ett extra fokus på det förebyggande arbetet och gärna längre ned i åldrarna då språkbruk och attityder tenderar att förändras till det sämre.

Margreth Johansson (KD) säger att det behövs en attitydförändring i hela samhället.

– Ett enda fall av mäns våld mot kvinnor kostar samhället cirka 10 miljoner kronor och det är väldigt många kvinnor som råkar ut för det här varje år. Det görs alldeles för lite i denna fråga och vi vill göra mer. Det viktigaste är att kvinnojourerna fungerar och då behöver de mer resurser. Kan vi åstadkomma det är väldigt mycket vunnet, säger Margreth Johansson (KD).

 

fakta

Det här föreslår M och KD i sin motion

Att – ge stöd åt länets kvinnojourer med lika mycket pengar som regionen stödjer brottsofferjouren med.

Att – ett arbete påbörjas för att införa någon form av ”digital dagbok” för våldsutsatta kvinnor.

Att – allt arbete kring mäns våld mot kvinnor inom regionen inventeras och förs samman för att kunna samverka bättre.

Att – på försök samla det offentliga stödet kring våldet mot kvinnor under ett och samma tak på någon eller några platser i länet.

Att – en utredning tillsätts i syfte att inrätta en särskild chattfunktion för våldsutsatta kvinnor tillskapas tillsammans med kvinnojourerna i regionen via 1177.

Att – regionen tillsammans med regionens kvinnojourer tillskapar en webbutbildning för medborgare, föreningar och politiker som ska möjliggöra större kunskap i samhället om våld i nära relationer, och koppla på familjecentraler, BVC, skola utifrån ett barnperspektiv.

Att – regionen tillsammans med kvinnojouren och kommunerna startar ett projekt i syfte att informera och diskutera betydelsen av allmänna attityder, språk och beteenden kopplat till våld i nära relation inom ramen för skolverksamheten i länet.

Visa mer...