M vill göra flygplatsen till järnvägsknutpunkt

Kalmar Artikeln publicerades
Jörgen Bödmar (M), vice ordförande för Kalmar Öland Airport och Christina Fosnes (M), oppositionsråd i Kalmar, vill utveckla infrastrukturen i Kalmar på ett långsiktigt plan.
Foto: Anton Hansson
Jörgen Bödmar (M), vice ordförande för Kalmar Öland Airport och Christina Fosnes (M), oppositionsråd i Kalmar, vill utveckla infrastrukturen i Kalmar på ett långsiktigt plan.

Flytta den stora järnvägnsknutpunkten från centralstationen till flygplatsen. Anlägg ett upphöjt eller nedgrävt tågspår genom centrala Kalmar för att komma ifrån problemet med järnvägsbommar som delar upp stadens södra och norra del. M efterlyser långsiktiga trafiklösningar för ett större Kalmar.

Moderaterna i Kalmar anser det nödvändigt med en långsiktig trafikpolitisk strategi för att ha en hållbar och fungerande infrastruktur i takt med att kommunens invånarantal växer.

– Vi närmar oss 70 000 invånare i kommunen, 40 000 i stadskärnan. När vi närmar oss de siffrorna är vi inte längre en liten eller medelstor stad, utan en stor stad enligt SKL. Därför måste vi ha en långsiktig trafikplan för en hållbar och lönsam utveckling, säger Christina Fosnes (M), oppositionsråd i Kalmar.

Tillsammans med Jörgen Bödmar, vice ordförande för Kalmar Öland Airport, presenterade hon Moderaternas förslag på hur man kan utveckla stadens trafik.

Ett av problemen de ser är hur järnvägen delar upp Kalmars södra och norra delar med järnvägsbommar som fälls upp och ner 62 gånger om dagen, fem minuter i taget, alltmedan bilar står och spyr ut avgaser i väntan på bommarna.

– Järnvägen går som en dragkedja genom Kalmar. Den bygger på en plan som är ungefär 140 år gammal då Kvarnholmen var centrum. Nu är Kalmar centrum mycket större än så och med att staden växer behöver vi se över en lösning på infrastrukturen, säger Jörgen Bödmar (M).

Ett förslag är att utreda möjligheterna att flytta knutpunkten från centralstationen till flygplatsområdet. På så vis ökar nyttan av flygplatsområdet och förenklar resandet till och från flygplatsen.

För att fria upp yta och väntetid vid bommar i centrum vill man se över möjligheten att anlägga upphöjda tågspår där spåret går nu. Det skulle förenkla för alla trafikslag, menar de.

– Monorails är ett kostnadseffektivt sätt att använda spårburen trafik, det har man sett bland annat i Asien. Vi utesluter inte alternativ; man skulle kunna ha spåret under jord också, men det är dyrare. Det sker dessutom få olyckor på monorails, säger Christina Fosnes.

Moderaterna menar att just dessa lösningar inte är skrivna i sten men att tiden är inne att tillsätta en utredning för att utveckla infrastrukturen och möta ett växande Kalmars framtid.

– Vi måste ta tag i detta i och med att befolkningen och staden växer. Får vi förtroendet kommer vi att sätta igång med arbetet att utreda möjligheterna, säger Fosnes.