M vill ha centrum för könsstympade

Kalmar län Artikeln publicerades
Malin Sjölander (M) kräver i en motion att det inrättas ett centrum för könsstympade i sjukvårdsregionen.
Foto: Mats Holmertz
Malin Sjölander (M) kräver i en motion att det inrättas ett centrum för könsstympade i sjukvårdsregionen.

Moderaterna vill att Region Kalmar län verkar för en specialistmottagning för könsstympade kvinnor och flickor i sjukvårdsregionen och att regionen öppnar ett länskompetenscentrum för samma utsatta grupp.

Malin Sjölander (M) konstaterar i en motion till Region Kalmar län att det idag finns en enda specialistmottagning för kvinnor som utsatts för könsstympning. Den finns på Södersjukhuset i Stockholm och erbjuder gynekologisk och kirurgisk behandling. Omkring 170 kvinnor får vård där varje år. Liknande centrum håller på att öppnas i Skåne och Region Västra Götaland.

– Vi moderater vill att vården ska vara jämlik oavsett bostadsort, säger Malin Sjölander.

Kalmar tillhör sydöstra sjukvårdsregionen med universitetssjukhuset i Linköping som största sjukhus. Förutom Östergötland och Kalmar ingår Jönköping i regionen.

Det finns olika uppgifter på hur många könsstympade kvinnor det finns i Sverige. De flesta kommer från Afrika och Mellanöstern. Socialstyrelsen har beräknat att det finns 38 000 kvinnor i landet som utsatts för övergreppet och 19 000 som är i riskzonen.

– Dock befarar man att mörkertalet är stort. Många vågar inte söka hjälp och ofta saknas kunskap inom sjukvården, säger Malin Sjölander.

För bara någon vecka sedan häktades en kvinna i Kalmar län, misstänkt för könsstympning på en liten flicka i lägre skolåldern. Utredning av det ärendet pågår fortfarande.