Majoriteten vill inför nytt busskort för unga

Kalmar län ,
Kalmar läns unga ska erbjudas ett fritidskort för bussresor inom Kalmar län.
Kalmar läns unga ska erbjudas ett fritidskort för bussresor inom Kalmar län.

Majoritetspartierna i Region Kalmar vill införa ett nytt busskort för unga upp till 19 år. Med fritidskortet ska man för 1 200 kronor per termin få åka fritt med buss över hela Kalmar län.

Sommaren 2018 åkte 17 000 av länets ungdomar buss helt gratis över hela Kalmar län. Till nästa år vill den så kallade Länsunionen, med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, införa ett nytt busskort som kallas fritidskortet.

Busskortet ska ge möjlighet att resa obehindrat inom hela Kalmar län under de tider då skolornas terminskort inte gäller. Totalt berörs 38 000 barn och ungdomar.

– Fritidskortet ska gälla för ett obegränsat antal resor efter skoltid, samt på lördagar, söndagar, helgdagar och lovdagar. Tanken är att underlätta för barn och unga att ta sig till träning, fritidsaktiviteter och kompisar. Dessutom vill vi på det här sättet få ungdomar att tidigt vänja sig vid att resa kollektivt, säger Peter Wretlund (S), kollektivtrafiknämndens ordförande.

– Det här ger betydligt fler barn och ungdomar möjlighet att resa tryggt och miljömässigt, säger Roland Åkesson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Länsunionens förslag kommer att finnas med i det budgetförslag för Region Kalmar län som presenteras under nästa vecka och som regionfullmäktige fattar beslut om den 19-29 november.