(M)akt med hjälp av SD inget alternativ för Kalmarmoderater

Kalmar län Artikeln publicerades

Ute i landet har flera Moderatpolitiker efterfrågat samtal och samarbete med Sverigedemokraterna för att bilda regering. Toppmoderaterna i Kalmar län är dock eniga om att samarbete med SD är uteslutet – alliansens linje står fast.

Under måndagen gick flera skånska toppolitiker för Moderaterna ut i Sydsvenskan och uppmanade till samtal med Sverigedemokraterna om regeringsmakten. På tisdagen publicerade Expressen en utfrågning av 609 moderata politiker i landet, där över hälften uppgavs positivt inställda till att ta makten med hjälp av SD.

För Kalmars moderata riksdagsledamot Jan R Andersson är frågan enkel.

– Vi har lovat våra väljare att inte samarbeta med SD. Det vore att svika våra väljare, säger han.

Christina Fosnes (M), oppositionsråd i Kalmar ger Östra Småland nästan ordagrant samma svar. Att frågan diskuteras tror hon beror på att Sverigedemokraterna växer.

– Det är många väljare som stöder SD och det måste man respektera. Men att gå från att respektera folkets mandat till att samarbeta är två helt skilda saker, säger hon.

Christina Fosnes (M) och Jan R Andersson, oppositionsråd respektive riksdagsledamot, ser inga anledningar att ändra Moderaternas linje.
Foto: Ulf Carlsson/Karin Asmundsson
Christina Fosnes (M) och Jan R Andersson, oppositionsråd respektive riksdagsledamot, ser inga anledningar att ändra Moderaternas linje.

Malin Sjölander, ordförande för Moderaterna i Kalmar läns förbundsstyrelse, känner inte till att några diskussioner förs om att ta hjälp av Sverigedemokraterna.

– Ingen jag har pratat med har blivit tillfrågad av Expressen. Vi känner inte igen de tongångarna utan vi står fast vid att ett allianssamarbete är huvudmålet, utan samarbete med SD, säger hon.

Trots de senaste dagarnas mediebevakning av frågan känner Malin Sjölander inte till att frågan överhuvudtaget diskuteras bland länets moderater.

– Jag har inte hört ett ljud om det lokalt eller regionalt. Så det är ganska lätt att svara på. Och jag tycker att vår partiledare har skött samtalet på ett vuxet och förnuftigt sätt.

Kan den här frågan vara grund för en splittring inom partiet?

– På min nivå upplever jag ingen splittring. I Kalmar är läget lugnt, säger Malin Sjölander.

Malin Sjölander (M), känner inte till att frågan om SD-samarbete diskuterats regionalt.
Foto: Mats Holmertz
Malin Sjölander (M), känner inte till att frågan om SD-samarbete diskuterats regionalt.

En Kalmarmoderat som fick svara på Expressens enkät är Måns Linge, politisk sekreterare och andranamn på kommunfullmäktigelistan i Kalmar.

– Jag fick svara på enkäten och mitt svar var nej, jag tycker inte att Moderaterna ska bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Vi delar inte värderingar med SD, det finns det många exempel på. Även om vi ligger lite närmare varandra i migrationspolitiken tycker vi i grunden att det är positivt att människor kommer till Sverige, det gör inte SD, säger Måns Linge.

Han menar att man kanske inte bör dra några slutsatser från undersökningen då svarsunderlaget är magert.

Även Jan R Andersson tycker det är märkligt att vad han upplever vara en ickefråga fått så stor uppmärksamhet i valrörelsen, när partiet stått fast vid att inte samarbeta.

– Alliansen är den naturliga samarbetspartnern. Skulle vi bränna alliansen genom att samarbeta med SD skulle det skada oss över lång tid, säger han.

Fakta

Expressens undersökning

Webbundersökningen, som skickades ut via Netigate till 4 299 förtroendevalda inom Moderaterna i hela landet under måndagsförmiddagen, hade besvarats av 16 procent strax efter klockan 20 samma dag.

609 personer svarade på frågan: ”Tycker du att M ska ta makten med hjälp av SD-förhandlingar om det krävs?” Av dessa svarade 324 ja, 285 svarade nej.

Källa: expressen.se

Visa mer...