Många omröstningar på Socialdemokraternas årsmöte

Lindsdal Artikeln publicerades
Sara-Lisa Ekedahl är en av nämndemännen som S årsmöte valde för att sitta i Kalmar tingsrätt.
Foto: Lotta Zaar
Sara-Lisa Ekedahl är en av nämndemännen som S årsmöte valde för att sitta i Kalmar tingsrätt.

S årsmöte i Lindsdals Folkets Hus blev en livlig tillställning. Fem voteringar krävdes för att besluta vilka som ska bli partiets nämndemän i tingsrätten. Årsmötet beslutade också att fortsätta förändringen av valberedningens arbete.

Det var 48 ombud som röstade i arbetarekommunens representantskap. Att valberedningen inte fått med sjuksköterskan Sara-Lisa Ekedahl på listan fick fart på voteringarna. Med en rösts marginal knep hon fjärdeplatsen på listan av nämndemän.

– Jag har mycket lagar att förhålla mig till i min yrkesroll och i arbetet med psykiatri och missbruksvård. Jag tycker tycker att det är väldigt intressant och därför ville jag bli nominerad.

Vad tycker du om att det blev så många voteringar?

– Det är bra för demokratin att vi ifrågasätter saker, söger Sara-Lisa Ekedahl som även sitter i samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun.

Voteringar på Socialdemokraternas årsmöte

De fem voteringarna resulterade i att det blev en kvinna mer bland de tio namn som troligtvis kommer att få ett uppdrag som nämndeman. Två män fick också placeringar längre ner på listan än i valberedningens förslag.

Även vad som krävs av en S-förening för att få ett ombud vid årsmötet diskuterades. Förslaget var att det ska krävas minst åtta medlemmar istället för dagens tio, men efter inlägg från S-kvinnorna nåddes en kompromiss om minst fem medlemmar.

– Det handlar om principer och visar att vi är en modern förening som börjar förändras. Det tycker jag är bra, säger Anna Hedh.

EU-parlamentariker Anna Hedh ägnade helgen åt årsmöten. På lördagen i Lindsdal och på söndagen med S-kvinnorna i Oskarshamn.
EU-parlamentariker Anna Hedh ägnade helgen åt årsmöten. På lördagen i Lindsdal och på söndagen med S-kvinnorna i Oskarshamn.

Socialdemokraterna i Kalmar håller på att ändra hur valberedningen ska fungera och vilka kriterier som ska ställas på de som ska få kommunala uppdrag.

Arbetet inleddes i höstas genom att Roger Kaliff fick i uppdrag att undersöka hur det ser ut i några andra kommuner.

– Jag har jämfört med hur S i andra kommuner gör. För att vara ett folkrörelseparti måste vi engagera medlemmar och föreningar på basplanet, annars blir det ett elitistiskt parti. Målet är att ta fram kriterier för valberedningen som är förankrade i grundorganisationerna.

Roger Kaliff uttryckte sig försiktigt och balanserat men gav ändå en vink om vad han anser kan behöva förändras.

– Det jag sett är att man vill ha en ordförande med erfarenhet, men som har sitt främsta engagemang utanför den aktiva kommunpolitiken, som i regionen. Det är bra att få med perspektiv utifrån.

Efter årsmötet består S valberedning av tio ledamöter med Steve Sjögren som ordförande. Alla sitter i ett år till de nya reglerna tagits fram.

Selma Atac har skrivit en motion om hur man kan ge mer makt till nyanlända kvinnor.
Selma Atac har skrivit en motion om hur man kan ge mer makt till nyanlända kvinnor.

Vid årsmötet behandlades flera motioner. Den enda som fick bifall var S-kvinnornas om fler möjligheter till möten mellan medlemmar och politiker.

Selma Atac från S-föreningen Norrliden talade väl för sin motion om importfruar till medelålders män. Motionen innehöll en rad konkreta förslag på hur man kan stärka nyanlända kvinnors möjlighet i Sverige. Till exempel att kvinnor ska ha gått en introduktionsutbildning om det svenska samhället och krav på deltagande i SFI för att öka kvinnornas självbestämmande.

Styrelsen hade i sitt förslag till avslag rått Selma Atac att kontakta riksdagspolitiker i frågan.

– Det har jag redan gjort och fått till svar att ”det är inte mitt område”. Det är jättesvårt för enskilda att gå vidare.

Anna Hedh lovade att hjälpa till att ta upp motionen med S-kvinnor i riksdagen.

– Det är en viktig motion, men den är för komplicerad för att behandla på arbetarekommunens årsmöte.

En annan motion som inte gick vidare kom från Allan Johansson i Vinterbo. Han vill att socialdemokraterna verkar för att Kalmar kommun snarast deltar i EM i tillgänglighet. Diskussionen som följde handlade om vad man kan vinna på att delta och vad det skulle kosta.

Mötets ordförande göt olja på vågorna genom att konstatera att Allan Vinterbo, likt de andra motionärerna, ”lyft fram frågorna på ett föredömligt sätt”.

Årsmötet avslutades med att Mike Waxman bjöd in alla deltagare till en manifestation på Larmtorget på lördag eftermiddag.

– Det är en manifestation för halva mänskligheten. Kom för att visa att alla kvinnor har rätt att leva i en trygg miljö.