Mångmiljonförluster efter angrepp av granbarkborren

Kalmar län Artikeln publicerades
Granbarkborren ställer till problem för skogsägarna.
Foto: Josefina Sköld
Granbarkborren ställer till problem för skogsägarna.

Granbarkborren är bara fyra millimeter lång men orsakar stora skador och stora förluster. 

– Jag vill inte svartmåla. Men det är katastrof. Vi är nog värst drabbade i landet, säger Jan Thorstensson som är skogskonsulent.

– För normal frisk skog är priset 400-500 kronor netto per kubikmeter. För angripen skog kanske på sin höjd 50 kronor. För att rädda skogen blir det jättekostnader i markägarledet.

Han gör uppskattningen att det handlar om uppemot 200 miljoner kronor i förluster för skogsägarna i länet.

Senare i oktober ska Skogsstyrelsen göra en inventering av läget, men redan nu har Södra gjort en.

– Den visade att förra året var 500 000 kubikmeter skog drabbad, i år är det dubbelt så mycket i Kalmar län.

Det innebär i så fall en miljon kubikmeter skog som markägarna måste sälja till betydligt lägre priser.

– Och nu är det tyvärr så långt på året att det är svårt att virkesvärdet.

Den som ska avverka skog ska anmäla det till Skogsstyrelsen. Sedan ska avverkningen påbörjas efter sex veckor.

– Ett väldigt bra sätt att mäta länet är hur många som söker dispens för att påbörja omedelbart. Ett normalt år är det runt hundra dispenser. Till september i år har det varit 1300. Det är mer än tio gånger än normalt. Just nu ser vi så mycket angripet så för att hinna med tar man bara ner det angripna. Står skogen för länge duger den bara till flis istället för massaved och timmer.

Den torra sommaren 2018 orsakade rekordstora angrepp av granbarkborre, och i år blir det än värre.

Nu ska Skogsstyrelsen använda artificiell intelligens, satellitbilder och geografiska data om skogen för att ta fram kartor som visar var det finns störst risk för angrepp av granbarkborre. Med bra kartor är det enklare att upptäcka nya angrepp tidigare för en effektivare bekämpning. Förhoppningen är att de första nya verktygen ska vara på plats i god tid före nästa års svärmning.

För att lättare kunna följa utvecklingen i skogen och upptäcka redan pågående angrepp och var det uppstår nya skador ska Skogsstyrelsen påbörja arbetet med att bygga upp ett system för kontinuerlig övervakning av skogen.

Angrepp av granbarkborre kan identifieras året runt. De enskilda träd som det är viktigt att fälla och transportera bort är de granar som angripits i år och som fortfarande har det allra mesta av barken kvar på stammen. Då får man med sig många granbarkborrar som sitter i barken.

Granbarkborren angriper främst försvagade granar, men även obarkat timmer. Det är därför viktigt att obarkat virke inte får ligga kvar i skogen alltför länge. I samband med stormfällning av granskog kan massförökning ske och då finns risk för att även friska träd angrips. Timmer och massaved får nedsatt kvalitet, eftersom granbarkborren för med sig svampar som missfärgar veden.

Jan Thorstensson säger att läget påminner om hur det var efter orkanen Gudrun, med mängder av stormfällt virke.

– Men då kunde vi få hjälp utifrån. Det går inte nu, för läget är ännu värre i länder som Tyskland och Polen.