”Måste vända på varenda sten”

Kalmar Artikeln publicerades
 Bra verksamhet, men den borde vara en del av socialförvaltningens verksamhet, säger Dzenita Abaza.
Foto: Lotta Zaar
Bra verksamhet, men den borde vara en del av socialförvaltningens verksamhet, säger Dzenita Abaza.

– Det är en bra och viktig verksamhet, som det är synd att avsluta. Men den borde vara en del av socialförvaltningarnas verksamhet, säger Dzenita Abaza (S), som är ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund

Förra året gick gymnasieförbundet mer än 20 miljoner back. Ett förslag är att lägga ner Navigatorskolan. Sedan starten 2013 har gymnasieförbundets kostnader för skolan ökat från 528 000 kronor till 2 535 000 kronor.

– Innan vi går vidare och söker mer pengar från medlemskommunerna ska vi titta på vilka sätt vi själva kan spara. Det kommer att bli uppsägningar, och vi tittar på alla program.

Dzenita Abaza menar att Navigatorskolans verksamhet egentligen inte har i gymnasieförbundet att göra.

– Med tanke på vilken målgrupp det är har vi skickat förfrågningar till kommunernas socialförvaltningar om de är beredda att medfinansiera, men fått nej. Det är alldeles för mycket pengar till för få elever. Jag förstår att personalen är upprörd, men vi är politiker och vi har ansvar.

I mars ska styrelsen fatta beslut om sparåtgärderna.

– Vi vänder på varenda sten. Vi har dyra program, och delar av program som är dyra, som till exempel hotell & restaurang och estet där vi titta på olika alternativ.

Dzenita Abaza menar att kommunerna borde betala lite mer till gymnasieförbundet.

– Det ligger alldeles för lågt. Samtidigt bildades förbundet för att det skulle bli billigare för kommunerna.

En anledning till att gymnasieförbundet gick back förra året är att man byggde upp en organisation för att ta emot nyanlända ungdomar.

– Som mest hade vi 480 ungdomar i introduktionsprogram, nu är det inte ens hälften kvar. Det är tid att banta organisationen.

Roger Holmberg (S) som är ordförande för socialnämnden i Kalmar har inte nåtts av budskapet att gymnasieförbundet vill ha hjälp med att finansiera Navigatorskolan.

Fakta

Navigatorskolan

Navigatorskolan startades 2013 som ett projekt i samverkan mellan socialförvaltningen i Kalmar och Kalmarsundsgymnasieförbund samt samverkansgruppen som bestod av representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Kalmar kommun.

1 januari 2016 tog gymnasieförbundet över Navigatorskolan.

Målet är att fånga upp ungdomar som av olika anledningar hamnat utanför skolan.

I skolan varvas teori och praktik. Skolan har ett eget UF-företag som tar olika uppdrag.

Mellan 10 och 13 elever har varit inskrivna varje år, de flesta har deltagit kortare än ett år. Få av eleverna har blivit behöriga till ett nationellt program.

Enligt den utvärdering som gjorts av förbundschefen är det få elever som tar betyg, och därför borde det vara ett förvaltningsövergripande kommunal ansvar att hjälpa dem.

Visa mer...