Med sommaren kommer ökad risk för magsjuka

Kalmar län Artikeln publicerades

Sommarmånader betyder ökad risk för att bli drabbad av magsjuka. Oftast orsakas det av bakterier som vi får i oss via mat och dryck. Men det finns även risk att bli smittad i samband med ett gårdsbesök.

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbades 12 000 personer i Sverige förra året av magsjuka som orsakats av bakterier. En stor del av sjukdomsfallen rapporterades in under sommarmånaderna och de flesta hade smittats via mat eller vatten. Men en del av fallen hade orsakats av kontakt med djur, som exempelvis vid gårdsbesök.

För mat är varma och fuktiga dagar utmanande under sommaren. Då trivs bakterier och mögel allra bäst, både såna som förstör maten och såna som kan göra oss sjuka. Det enkla rådet för att undvika att bli magsjuk av mat är: hålla varm mat varm och kall mat kall.

En aktivitet som kan öka risken för att bli magsjuk är gårdsbesök. Under sommaren är det många som får möjlighet att besöka djur, klappa dem och vistas i deras närmiljö. Det finns i dessa situationer viss risk att bli smittad. Idisslare kan exempelvis ha ehec-bakterier som kan ge allvarlig infektion hos människa. Bakterien finns i djurens gödsel och i deras päls.

Nedan finner du tips på hur du kan undvika att bli magsjuk av mat och gårdsbesök.

Fakta

Saker du kan gör för att undvika att bli magsjuk av mat:

Håll maten kall från butiken till hemmet.

Ha ordentligt kallt i kylskåpet, lagom temperatur är + 4 grader.

Tvätta händerna innan du lagar eller äter mat, och efter att du hanterat rått kött eller kyckling.

Håll varm mat varm och kall mat kall.

Källa: www.livsmedelsverket.se

Visa mer...

Fakta

Här följer några enkla råd för att undvika att bli sjuk av djuren:

Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö.

Tvätta alltid händerna innan du äter på gården.

Undvik att äta i djurens närmiljö.

Hjälp barnen med handtvätten.

Ha inte picknick i en beteshage där det går eller nyligen har gått kor, får och getter.

Drick inte opastöriserad mjölk, eller koka den först.

Ta del av hygieninformationen som du får vid gårdsbesöket och läs eventuella skyltar.

Ha uppsikt över barn och andra personer som kan ha svårt att följa hygienråden på egen hand.

Bada inte i närheten av betesmarker där det går kor, får eller getter.

Källa: www.jordbruksverket.se

Visa mer...