Medicinska sekreterare utbildas på Högalid

Högalid Artikeln publicerades
Högalids folkhögskola får en ny utbildning i höst.
Foto: Mats Holmertz
Högalids folkhögskola får en ny utbildning i höst.

 

En tvåårig utbildning av medicinska sekreterare startar till hösten på Högalids folkhögskola i Smedby. Bakom kursen står Region Kalmar län.

Medicinska sekreterare är ett bristyrke i landet. Flera av de som finns i yrket idag går snart i pension och då riskerar vakanserna att bli ännu större, berättade Veronica Magnusson, förbundsordförande i fackförbundet Vision, i vår tidning för nästan exakt ett år sedan.

Utbildningen på Högalid har plats för 18 studerande per år. Den ersätter en motsvarande utbildning som tidigare fanns i Nybro men som lagts ner. Kursstart blir i höst.

– Detta är en viktig satsning för hälso- och sjukvården i hela länet. Medicinska sekreterare spelar en nyckelroll i arbetet med yrkesrollsutveckling och att minska den administrativa bördan för sjukvårdspersonalen, säger Angelica Katsanidou, regionråd (S).

Karin Helmertsson (C), Angelica Katsanidou (S) och Pierre Edström (L) presenterade den nya utbildningen på onsdagen.
Foto: Privat
Karin Helmertsson (C), Angelica Katsanidou (S) och Pierre Edström (L) presenterade den nya utbildningen på onsdagen.

Region Kalmar län bedriver sedan tidigare en motsvarande utbildning på Vimmerby folkhögskola. Efter att den YH-utbildning för medicinska sekreterare som fanns i Nybro lagts ned saknas det utbildning för medicinska sekreterare i södra länsdelen.

- Det var olyckligt att utbildningen i Nybro försvann. Nu är det viktigt att vi kommer igång snabbt. Efterfrågan på medicinska sekreterare är hög. Jag är glad att vi hittat den här lösningen, säger Pierre Edström, regionråd (L).

Ambitionen är att anta 18 studerande per år. Eftersom utbildningen inte ryms i skolans ordinarie lokaler kommer Region Kalmar län att hyra lokaler i anslutning till skolan av Kalmar kommun.

- Den nya utbildningen breddar Högalids profil och ger dem ett större underlag. Såväl hälso- och sjukvården som den regionala konkurrenskraften stärks med denna satsning , säger Karin Helmersson, regionråd och ordförande i folkhögskolestyrelsen (C).