Medvind för politikerna som avskyr EU

Kalmar län Artikeln publicerades
Den franska EU-parlamentarikern Marcel de Graaff betraktar EU som en förkrossande diktatur och är en av partigruppen ENF:s ledare. Enligt den första opinionsundersökningen inför EU-valet går ENF starkt framåt.
Foto: Mathieu CUGNOT
Den franska EU-parlamentarikern Marcel de Graaff betraktar EU som en förkrossande diktatur och är en av partigruppen ENF:s ledare. Enligt den första opinionsundersökningen inför EU-valet går ENF starkt framåt.

Om det hade varit EU-val i dag så hade Socialdemokraterna och Kristdemokraterna i EU-parlamentet backat rejält. Samtidigt går parlamentets absolut största EU-kritiker, partigruppen ENF, starkt framåt.

Den 23-26 maj är det dags för val till EU-parlamentet. De 27 medlemsländerna röstar under lite olika dagar men i Sverige är det dags att besöka valurnorna på mors dag, den 26 maj. Sverige gick med i EU den 1 januari 1995 och årets val blir det sjätte EU-valet i ordningen för Sveriges röstberättigande befolkning.

Även om intresset i Sverige har ökat på senare år är EU-val traditionellt inte något som får svenskarna att gå man ur huse. Vid EU-valet 2014 låg röstdeltagandet på blygsamma 51,07 procent, att jämföra med 87,2 procent vid höstens riksdagsval. Jämfört med kontinenten är dock svenskarna i gott sällskap och 2014 låg det genomsnittliga valdeltagandet i medlemsländerna på 42,61 procent, bland annat röstade Sveriges befolkning i större utsträckning än befolkningarna i EU-tungviktarna Tyskland och Frankrike.

Det generellt låga valdeltagandet är något som EU-institutionerna vill ändra på och därför har det dykt upp en hel del nyheter inför årets val jämfört med tidigare val. En stor nyhet är att parlamentets kommunikationsenhet samlar in data från oberoende opinionsinstitut från samtliga medlemsländer för att väljarna lättare ska få en överblick över det aktuella opinionsläget.

Diagram över opinionsläget i de 27 medlemsländerna som ska rösta i årets EU-val. Den yttre halvcirkeln visar dagens parlament och den inre hur parlamentet sett ut ifall det var val i dag.
Foto: EU
Diagram över opinionsläget i de 27 medlemsländerna som ska rösta i årets EU-val. Den yttre halvcirkeln visar dagens parlament och den inre hur parlamentet sett ut ifall det var val i dag.

Diagrammet ovan visar situationen den 4 februari och är det första av en rad sådana undersökningar som kommer presenteras fram till valdagen.

För att kunna tolka diagrammet behöver man emellertid förstå hur politikerna i EU-parlamentet organiserar sig för att maximera sitt inflytande. Detta görs genom att gå samman i partigrupper som samlar politiker med snarlik politisk ideologi. Sveriges i dag 20 parlamentariker ingår i följande grupper:

EU-parlamentets partigrupper är placerade i plenum samt var de svenska parlamentarikerna ingår.
Foto: Sveriges riksdag
EU-parlamentets partigrupper är placerade i plenum samt var de svenska parlamentarikerna ingår.

Vad de olika partigrupperna vill se för EU i framtiden skiljer sig kraftigt åt, och är något som Östra Småland ska bena ut i en följande publicering.

Hur parlamentet kommer organisera sig efter valet är dock omöjligt att säga i dag, inte minst då i snitt byts hälften av parlamentarikerna ut vid varje val. Opinionsundersökningar är dessutom en tämligen osäker vetenskap och det är därför svårt att sia om det nya parlamentets inriktning.

Opinionsundersökningen från den 4 februari är ändå intressant då den vittnar om två betydande förändringar.

Opinionsundersökningen från den 6 februari. Grå spalter visar valresultatet 2014.
Foto: Tomas Löwemo
Opinionsundersökningen från den 6 februari. Grå spalter visar valresultatet 2014.

För det första går EPP (Kristdemokrater) och S&D (Socialdemokrater) kraftigt bakåt och samlar tillsammans inte längre en majoritet i plenum. Detta är av avgörande betydelse då dessa två partigrupper har en lång tradition av samarbete och kallas ”the grand coalition”, storkoalitionen. Samlingsnamnet är ingen tillfällighet och under den gångna mandatperioden har EPP och S&D gemensamt gjort upp om cirka 74 procent av alla omröstningar. Vid de resterande omröstningarna röstade de emot varandra och parlamentets övriga partigrupper avgjorde omröstningarna. Det rapporterar Votewatch, en organisation i Bryssel som kartlägger EU:s samtliga omröstningar.

Både EPP och S&D är för ett tätare EU-samarbete, men hur deras minskande inflytande kommer påverka unionen är oklart. Inte minst då ALDE (Liberaler), som också är för ett tätare EU-samarbete, fått ökat stöd.

Den andra stora nyheten i opinionsundersökningen är ENF:s uppgång som gör dem till parlamentets fjärde största partigrupp. ENF är partigruppen som samlar parlamentariker allra längst ut på högerkanten och deras uttalade mål är en nedmontering av hela EU-projektet.

På ENF:s hemsida beskriver en av deras ledare, franske Marcel de Graaff, partigruppens syn på EU-samarbetet:

”Våra europeiska kulturer, våra värderingar och vår frihet är under attack. De hotas av EU:s förkrossande och diktatoriska makt. De hotas av massinvandring, öppna gränser och den gemensamma valutan Euro”, skriver Marcel de Graaff.

Skulle ENF få åtta procent av rösterna så vore det definitivt ett av valets största skrällar. Åtta procent skulle emellertid inte garantera något betydande inflytande, inte minst då de flesta andra partigrupper avböjer alla former av samarbete med ENF.