Mer än dubbelt så många miljoner till Kalmar läns föreningar

Kalmar län Artikeln publicerades
Föreningen Active 0480 fick mest pengar i länet för sitt arbete med att bygga en betongpark.
Foto: Emily Elfving
Föreningen Active 0480 fick mest pengar i länet för sitt arbete med att bygga en betongpark.

Förra året beviljade Arvsfonden nio miljoner kronor i stöd till fem nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning i Kalmar län. Det är en ökning på fem miljoner kronor jämfört med året innan.

– Ideella organisationer är bra på att föra samman människor och utveckla vårt demokratiska samhälle. Genom projektstöd från Arvsfonden kan fler föreningar lösa samhällsproblem och samtidigt öka delaktigheten i samhället, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Hans Andersson, enhetschef för Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet.
Foto: Magnus Fond
Hans Andersson, enhetschef för Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet.

Under 2018 fick föreningar i Kalmar län 37 kronor per invånare från Arvsfonden, vilket placerar länet på en 11:e plats bland Sveriges 21 län. Störst anslag fick Föreningen Active 0480, som fick hela fem miljoner kronor för sitt arbete med att bygga en betongpark.

Projektbarometern visar att det är stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som delas ut. Förra året var det Dalarnas län som fick mest projektstöd med sina 94 kronor per invånare, medan Blekinge fick minst med 2 kronor per invånare.

Infografik av Arvsfondens fördelning av projektstöd i Sverige.
Foto: Pressbild
Infografik av Arvsfondens fördelning av projektstöd i Sverige.

– Skillnaderna beror främst på hur många riktigt bra ansökningar som kommit in från respektive län. Det finns stora möjligheter för föreningar i alla län att utveckla verksamheter och metoder eller bygga lokaler och anläggningar med pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Arvsfonden kommer under de närmaste åren bland annat att prioritera projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning och även barn och ungas psykiska hälsa.

Fakta

Arvsfonden

- Arvsfonden är en förkortning av Allmänna arvsfonden

- Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

- Varje år får nästan 400 projekt över hela landet stöd från fonden.

- Under 2018 delades 647 miljoner kronor ut.

- Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge.

- Arvsfonden bildades 1928 och administreras i dag av Kammarkollegiet som är en statlig myndighet.

- Den myndighet som beslutar om hur medlen ur Arvsfonden ska fördelas heter Arvsfondsdelegationen och består av sju ledamöter utsedda av regeringen.

Visa mer...