Metaller för miljoner återvinns från länets krematorier

Kalmar län Artikeln publicerades
Efter en kremering finns det i snitt 300 gram metall som ska återvinnas. Det mesta kommer från kistan och proteser.
Foto: Lotta Zaar
Efter en kremering finns det i snitt 300 gram metall som ska återvinnas. Det mesta kommer från kistan och proteser.

Under drygt ett år togs metaller värda 2,2 miljoner kronor om hand från krematorierna i Kalmar och Oskarshamn. Det är tre procent av all metall som återvunnits från landets krematorier.

Statistiken gäller all metall som vi har i oss, från höftledsproteser till guldtänder. Återvinningen började hösten 2016 och en avstämning gjordes efter 2017. Då hade metall till ett värde av 1 218 000 kronor hämtats från krematoriet i Kalmar. Motsvarande siffror för Oskarshamn är 999 000 kronor.

Metallskrotet skiljs från askan efter kremeringen. Därefter hämtas den med jämna mellanrum av det norska företaget Fönix Miljö som har verksamhet i Karlstad genom ett dotterbolag. Bolaget har avtal med 54 svenska krematorier.

I Karlstad sorteras metallen och den borstas ren från aska och benrester som blivit kvar från kremeringen. Detta förs till en kyrkogård i Karlstad, där resterna från Sveriges alla kremeringar gravsätts i vigd jord.

I snitt blir ungefär 300 gram metall över efter varje kremering.

Metaller som blir över efter en kremering återvinns sedan hösten 2016. Här samlas metallen i väntan på att hämtas av Fönix chaufförer för transport till Karlstad.
Foto: Lotta Zaar
Metaller som blir över efter en kremering återvinns sedan hösten 2016. Här samlas metallen i väntan på att hämtas av Fönix chaufförer för transport till Karlstad.

Ädelmetallerna skiljs ut och skickas till ett raffinaderi i Norge för att återvinnas. Proteser, spikar och handtag från kistan och personliga ägodelar går till Stena Recycling i Karlstad. Därifrån förs metallen till Stena i Stockholm.

Nettobehållningen för metallerna går till Allmänna arvsfonden. Från starten hösten 2016 till och med 2018 beräknas fonden ha fått närmare 100 miljoner kronor.

Metall återvinns på krematorier

Under 2017 utfördes 1 240 kremeringar i Kalmar och 908 kremeringar i Oskarshamn.

Enligt en prognos väntas kremeringen bli vanligare som begravningsform. År 2030 väntas det ske fler än 2 500 kremeringar i Kalmar län. Prognosen togs fram för krematorieutredningen 2017 av Statistiska Centralbyrån, SCB.

Alla avlidna kan inte kremeras. Personer som nyligen behandlats för prostatacancer är en sådan grupp. Det gäller om de fått implantat av det radioaktiva ämnet jod-125. Vid oväntat dödsfall inom de närmaste två åren efter ingreppet är kremering inte möjlig av miljöhänsyn. Jod-125 har en halveringstid på två månader.

Det finns många andra undersökningar och behandlingar där radioaktiva ämnen används. Där har Strålsäkerhetsmyndigheten rekommendationer för hur kroppen ska hanteras vid ett dödsfall, beroende på mängden radioaktivitet.

En pacemaker från 2007 och en pacemaker från 1960-talet som var betydligt större. Den äldre varianten har varit ett problem vid kremeringar.
Foto: Lars Ottosson
En pacemaker från 2007 och en pacemaker från 1960-talet som var betydligt större. Den äldre varianten har varit ett problem vid kremeringar.

Tidigare var pacemaker ett hinder för kremering. De pacemakers som sattes in fram till 90-talet var stora jämfört med dagens och batterierna var betydligt större än idag. Dessa pacemakers uppförde sig som mindre ”handgranater” vid upphettning i kremationsugn. Något som ledde till stora arbetsmiljöproblem, och även skador, vid krematorierna.

Göran Svensson är tf krematorieföreståndare i Kalmar. Han har varit med om en sådan explosion.

– Det var för närmare tio år sedan och det small väldigt högt. Orsaken var att ett kryss hamnat fel på blanketten från vårdcentralen.

Explosionerna vid kremering skedde regelbundet under 80- och 90-talet och ledde till att dåvarande Yrkesinspektionen ingrep. Läkare måste än idag intyga att pacemaker tas bort från avlidna på det dödsbevis som skattemyndigheten utfärdar. Här finns utrymme för misstag och 2016 provkremerades därför olika pacemakers i Stockholm. Det visade sig då att moderna pacemaker bara riskerar att ge en ringa explosion vid kremering.

Något som däremot ställer till det är mobiltelefoner som läggs i kistan.

– Det måste i så fall vara utan batteri, säger Göran Svensson. Klockbatterier går däremot bra för de är små och klena.