Michael Ländin: ”Jag tror på omsorgen i Kalmar”

Kalmar Artikeln publicerades
– Jag har inte träffat någon som inte gör sitt allra bästa för de äldre, säger Michael Ländin.
Foto: Linnea Petersson
– Jag har inte träffat någon som inte gör sitt allra bästa för de äldre, säger Michael Ländin.

Efter att ha hängt med i diskussionerna och efterspelet som blev efter undersköterskornas berättelser i Östra Småland tidigare i veckan så vill Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden i Kalmar, säga sitt.

– När man gör en sådan här granskning blir det lätt att man gräver efter det negativa och då blir det en skev bild av verkligheten. Faktum är att vi har kommit otroligt långt på vägen i Kalmar, vi har gjort väldigt mycket, säger han.

Vad har ni gjort?

– Vi har jobbat enormt mycket med just arbetsmiljön. Vi har precis gett ett uppdrag till förvaltningschefen och bett honom om en sammanställning av alla åtgärder som är igång för att förbättra arbetsmiljön, säger Michael Ländin.

– Jag har varit på i stort sett alla ställen i kommunen och gjort alla arbetsuppgifter. Jag har varit på sex-sju olika boenden i Kalmar, inom hemtjänsten och på olika träffpunkter och jag har fått med mig väldigt mycket kunskap. Det har gett mig väldigt mycket, säger han.

Rent konkret - vad har det gett dig?

– Jag har ju sett precis hur arbetsmiljön har varit. En sak jag la märke till var att på en del ställen var det väldigt uppdelat - det vill säga på en avdelning kan det ha varit jättemycket jobb medan det på den andra var lugnt. Då borde man kunna gå över och hjälpa varandra, säger Michael Ländin.

Under hösten kommer det att startas upp något som politikerna valt att kalla ”Attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats” som ska syfta till att personalen ska få mer inflytande och medbestämmande. Att förbättra arbetsmiljön helt enkelt.

– Det handlar om att lösa saker tillsammans. Man kan inte komma till jobbet och tro att allt ska lösa sig av sig självt, säger han.

Det ska också göras en ny medarbetarenkät inom det närmaste, då politikerna får ännu en möjlighet att mäta av stämningen.

– Vi har också precis satt in ett specialistteam, bestående av en kurator och en specialistsjuksköterska inom demens, som har till syfte att gå in på enheter där behovet är som störst och hjälpa till när det behövs.

De har utöver detta också gjort en satsning på att minska de delade turerna. I snitt är det 0,22 delade turer på en fyraveckorsperiod i kommunen, vilket Michael Ländin menar innebär cirka en delad tur var fjärde månad.

– Sen kan det hända att vissa har det oftare än så, men det är ett snitt. Vi har idag fyra boenden och åtta hemtjänstgrupper som aldrig har ofrivilliga delade turer.

En viktig sak som har förändrats till det positiva inom vård- och omsorgen tycker Ländin är att man inte längre pratar i ”vi och dem”-termer i lika stor utsträckning.

– Förut pratade man mycket om att ledningen var en grupp, cheferna en och personalen en annan men idag känner vi mer att vi jobbar tillsammans. Och det är viktigt. Vi är tillsammans. Jag har inte träffat någon som inte gör sitt allra bästa för de äldre.

– Mitt mål under den kommande mandatperioden är fortfarande att vi tillsammans gör en förbättring, i arbetsmiljön men framförallt för de äldre, och tar Kalmar till top-30. Jag tror på omsorgen i Kalmar och vi gör det tillsammans.