Miljoner för att rusta upp Kavaljeren

Kalmar Artikeln publicerades

Skadorna på stadsporten Kavaljeren är akuta. Nu har länsstyrelsen fått en och en halv miljon kronor för att laga de svåra skadorna.

Stadsporten Kavaljeren blev klar under 1690-talet. Uppe på Kavaljeren låg stadens lotsstation under 1800-talet.
Foto: Karin Asmundsson
Stadsporten Kavaljeren blev klar under 1690-talet. Uppe på Kavaljeren låg stadens lotsstation under 1800-talet.

– Vi är jätteglada. I första omgången fick vi nej, säger länsantikvarien Birgitta Eriksson.

Länsstyrelsen har i flera omgångar begärt extra finansiering från Riksantikvarieämbetet för att kunna åtgärda de svåra skadorna på Kavaljersporten. Bidraget täcker en del av kostnaderna.

– Det kommer kanske att kosta lika mycket till för att få porten i ordning.

Sedan 2016 har skadorna på stadsporten Kavaljeren kraftigt förvärrats. Sedan en tid tillbaka har biltrafiken stoppas genom porten för att inte vibrationerna ska förvärra skadorna ännu mer. Många fogar och stenar har fallit bort, så vatten har trängt in i murarna vilket lakat ur kalkbruket så att bara sand återstår.

– Sättningar, växtlighet och mossa i fogarna men också lagning med cementbruk under bland annat 1930-talet har allvarligt skadat Kvarnholmens befästningsverk, säger antikvarie Jenny Sundström.

Målet är att arbetet startar i augusti 2018 och de kommer att pågå under några månader. Risken är annars att skadorna blir ännu värre.

– Det är fastighetsägaren som har ansvar, och det är Kalmar kommun som äger marken,och söker bidrag hos länsstyrelsen. Vi har legat på för att få bidrag från Riksantikvarieämbetet och nu har det gett resultat.

Stadsporten Kavaljersporten ledde ut till en av hamnens bryggor, Storbron. Karl den XI, vars namnchiffer kröner porten från sjösidan, beklagade sig ”Varje sten i denna mur har kostat mig en dukat”.