Miljoner till kulturen

Kalmar län Artikeln publicerades

Region Kalmar län har fördelat 79,3 miljoner kronor till en rad kulturverksamheter.

 

Länsmuseet får 17,8 miljoner i anslag.
Länsmuseet får 17,8 miljoner i anslag.

Det är det statliga anslaget på drygt 32 miljoner och det regionala på 47,2 miljoner som går till en rad institutioner och andra verksamheter.

950 000 kronor är en tillfällig förstärkning för att öka utbudet och tillgängligheten för folkbibliotekens verksamhet i hela länet. 150 000 kronor går till dansfrämjande verksamhet inom Byteatern, och 350 000 kronor fördelas inom kultursamverkansmodellen till Virserums konsthall. Konsthallen har tidigare fått statligt utställningsbidrag på motsvarande nivå. Det statliga bidraget till Filmregion sydost räknas upp med en procent.

Högst anslag får tre institutioner: Byteatern, 18 miljoner kronor, Kalmar läns museum 17,8 miljoner och Kalmar läns musikstiftelse 17,3 miljoner.

Kalmar konstmuseum får 8,3 miljoner, Virserums konsthall 2,4 miljoner och Filmregion sydost 2,3 miljoner.

143 000 kronor går till kulturstipendier. Capellagården får 231 000, Kalmar läns arkivförbund 629 000, hembygdsförbundet 388000 och hemslöjden 1 895 000. Riksteatern Kalmar län får 1 1909 000, Svenskt Rockarkiv och the Glass Factory 906 000 vardera. Ölands Dramatiska teater får 210 000. Film i Glasriket och Sjöfararkusten Småland Öland får vardera 16 000 och Smålands Spelmansförbund 11 000.

Beslutet var inte enigt i regionala utvecklingsnämnden.

Sverigedemokraterna ville minska Byteaterns anslag med två miljoner kronor och föra över det till hembygdsrörelsen i länet.