Svärdsman attackerade poliser - vården anmäler sig själv

Kalmar Artikeln publicerades

Charlotta Brunner, chefläkare inom psykiatriförvaltningen, har gjort en anmälan enligt lex Maria då en försämring i mannens psykossjukdom inte uppmärksammades.

I november förra året skulle polis hämta mannen efter att beslut fattats om psykiatrisk tvångsvård.

I mannens bostad tog han fram ett samurajsvärd och attackerade polismännen, men det blev han själv som skadades i det tumult som uppstod.

Riksåklagaren för polismål inledde en förundersökning för att se om poliserna hade begått något tjänstefel, och i januari kom åklagaren fram till att så inte var fallet.

Nu har alltså även psykiatriförvaltningen upprättat en anmälan enligt lex Maria för att få utrett om fel har begåtts i vården av mannen.

"Fallet gäller en ensamstående man med känd psykossjukdom och mångårig öppenvårdskontakt inom psykiatrin. När han försämrades kraftigt i sin psykossjukdom uppmärksammades inte detta i tid av psykiatrin. Detta ledde till kraftig försämring och konsekvenser för patienten som bedöms kunnat vara undvikbara", skriver Charlotta Brunner i anmälan.