Morgondagens ledare inom skolväsendet examinerades

Kalmar Artikeln publicerades

– Internrekrytering är jätteviktig. Det handlar om att odla inför framtiden, säger Mats Linde, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar. Under onsdagsförmiddagen examinerades de första kursdeltagarna som gått Kalmar kommuns ledarförsörjningsprogram för personal inom förskola och skola.

Det var ett tiotal deltagare som efter dryga året fick sin examen i ledarförsörjning. Utbildningen har bestått av bland annat föreläsningar och diverse uppgifter och den har varit förlagd till cirka 20 heldagarstillfällen. Deltagarna har utöver detta följt en ledare, en rektor eller förskolechef, i deras arbetet. Både för att lära sig och utvecklas och för att få känna på om yrket kan vara något för dem.

Deltagarna och deras mentorer/ledare.
Foto: Lindah Tisjö
Deltagarna och deras mentorer/ledare.
Deltagarna och deras mentorer/ledare.
Foto: Lindah Tisjö
Deltagarna och deras mentorer/ledare.

Examinationen hölls på Barn- och ungdomsförvaltningen och närvarande var, förutom alla kursdeltagare och deras mentorer, Mats Linde och Lena Thor, kommundelschef Södermöre kommundelsförvaltning.

Det var tio år sedan som en liknande utbildning hölls senast och barn- och ungdomsförvaltningen siktar nu på att ha en sådan var tredje år fortsättningsvis.

Det var inte vilka som helst som fick chansen att gå utbildningen. Deltagarna kunde inte själva söka en plats, utan blev föreslagna av sin närmaste chef. De fick sedan genomgå intervjuer och tester för att kvala in, så urvalsprocessen var hård.

– Vi har nästan 1 700 anställda i kommunen inom skolväsendet och utav dem sitter de tio stycken här idag, säger Mats Linde.

– Av de som går programmet så vet vi av erfarenhet att vi hittar minst 25-30 procent av dem på chefspositioner inom tre år, säger han.

Mats Linde, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar, tycker att de har ett stort behov av att hitta framtida chefer.
Foto: Lindah Tisjö
Mats Linde, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar, tycker att de har ett stort behov av att hitta framtida chefer.

Deltagarna fick under dagen hålla en varsin presentation, en slags personlig betraktelse och berättelse om vad de lärt sig och hur de har utvecklat sin syn på ledarskap under året.

Senare under dagen hölls också en annan examination för kursdeltagare som gått en liknande utbildning fast inom äldreomsorgen.