Möten i fokus i nya Sydosten

Kalmar Artikeln publicerades
–  Jag vill att Sydosten ska präglas av möten, både mellan människor och olika konsthantverk, hälsar årets co-curator Markus Emilsson.
Foto: Andreas Bendroth
– Jag vill att Sydosten ska präglas av möten, både mellan människor och olika konsthantverk, hälsar årets co-curator Markus Emilsson.

När Sydosten öppnar på Kalmar konstmuseum i höst, gör den det med ett speciellt fokus. Nytt för i år är att utställningen ska bli mer dynamisk och samarbetande. Sydosten 2019 ska generera samarbeten och bygga nätverk mellan crafters och hantverkare i regionen.

– Sydosten är till viss del en publik utställning men jag vill att det ska bli en mötesplats för inspiration, nya bekantskaper och kunskapsutbyte, berättar glaskonsthantverkaren och craftisten Markus Emilsson, som efter en inbjudan från museet kommer att vara co-curator för Sydosten 2019, som i år har inriktningen design och konsthantverk. Han har tidigare själv deltagit i den jurybedömda höstsalongen.

Markus Emilsson är co-curator för årets Sydosten på Kalmar konstmuseum.
Foto: Kalmar konstmuseum
Markus Emilsson är co-curator för årets Sydosten på Kalmar konstmuseum.

För Markus är mötena viktiga inom hans skapande, mellan betraktaren och mellan honom själv. Han ser sitt arbete som en möjlighet att starta nya samtal, ett synsätt som passar mycket väl in med Sydostens nya fokus.

– Utöver att få visa upp den mångfald av skapandekraft som omger oss, vill vi också att utställningen ska öppna dörrar och vara en möjlighet för oss att mötas, utbyta tankar och idéer och bygga relationer, hälsar museet i ett pressmeddelande.

Markus Emilsson utlovar variation i materialrepresentation, konstnärlig praktik och uttryck för höstens besökare.
Foto: Johanna Eriksson
Markus Emilsson utlovar variation i materialrepresentation, konstnärlig praktik och uttryck för höstens besökare.

Markus fortsätter:

– Sydosten ska bjuda på variation både när det kommer till materialrepresentation, konstnärlig praktik och uttryck. Det ska vara ett möte mellan amatörer och professionella och jag hoppas på en utställning som bjuder på överraskande brokighet och en mångfald av uttryck och experimentlust. Jag vill att Sydosten ska präglas av möten – både mellan människor och olika konsthantverk.

Om allt går som planerat kommer årets Sydosten att bli startskottet för ett längre engagemang som kommer att sträcka sig utanför museet och framåt i tiden.

Sydosten 2019

Jurybedömd utställning på Kalmar konstmuseum

Årets Sydosten öppnar den 26 oktober.

För året är inriktningen design och konsthantverk.

Är du intresserad av att medverka? Skicka in din ansökan online via www.sydosten.nu. Ansökan är öppen 2 september till 2 oktober.

Liksom tidigare är Sydosten öppen för professionella såväl som amatörer. Du som ansöker måste ha en koppling till ett av de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge eller Öland. Verken får vara högst tre år gamla.

En jury kommer att välja ut vilka verk som ska ställas ut. Juryn består av tre personer med stor och olika kompetens på området.

Du får själv välja om dina verk ska vara till salu under utställningstiden.

Visa mer...