MP vill satsa på primärvården

Kalmar Artikeln publicerades
Martin Arvidsson, kandidat till kommunfullmäktige och Jessica Rydell, landstingsråd i Kalmar län.
Foto: Matilda Johansson
Martin Arvidsson, kandidat till kommunfullmäktige och Jessica Rydell, landstingsråd i Kalmar län.

Miljöpartiet vill satsa mer resurser på den nära vården. Alla ska ha rätt till att få träffa en läkare inom ett dygn.

– Vi vill öka tilliten till hälsocentralerna. Det är viktigt att människor känner att de får den vård de behöver, säger Jessica Rydell, landstingsråd i Kalmar län .

Med mer personal, flexiblare öppettider och fler vårdcentraler vill MP öka tilliten till primärvården. För att införliva dessa vallöften krävs det en större tillgång till personal inom vården.

– För att primärvården ska kunna vara välbemannad vill vi satsa på en bra arbetsmiljö. Vi tror att sammansvetsade team på hälsocentralerna kan vara positivt. Personalen ska inte känna sig ensam i ansvaret. Satsningar vi har gjort tidigare som har fungerat bra är fler utbildningsplatser för ST-läkare och snabbspår för nyanlända med sjukvårdsutbildning. Vi hoppas att vi kan satsa vidare på detta, säger Martin Arvidsson (MP), kandidat till kommunfullmäktige.

Resurser till satsningen hoppas Miljöpartiet på att få från en rödgrön regering i höst.