Mycket planering inför alkoholstopp

Kalmar län Artikeln publicerades
Karl Landergren är ordförande för regionsjukvården som vill att alkoholstoppet införs samtidigt i Kalmar, Östergötland och Jönköping.
Foto: Eric Arenius
Karl Landergren är ordförande för regionsjukvården som vill att alkoholstoppet införs samtidigt i Kalmar, Östergötland och Jönköping.

Medan läkare redan idag avråder patienter från att dricka alkohol är några allmänna riktlinjer ännu inte klara. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur det ska gå till.

Det är en lång process innan Region Kalmar län inför några allmänna råd om alkohol till patienter som ska opereras.

Det började i februari 2017 med att regionfullmäktige i Östergötland fick en motion om att införa alkoholstopp för operationspatienter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden där gjorde en utredning om hur det skulle göras.

Frågan lyftes till Regionsjukvårdsledningen, som är ett samarbete mellan specialistsjukvården i Kalmar län, Östergötland och Jönköping.

Man beslutade att göra alkoholstoppet gemensamt.

Samtidigt bestämdes att man inte skulle kräva att patienter följde alkoholstoppet. Det skulle istället endast vara en rekommendation och ett gemensamt informations- fakta- och stödmaterial behövde tas fram. Det här materialet ”Alkoholfrihet inför operation” är ännu inte klart. Förutom detta ska också en kommunikationsplan tas fram.

– Det är lite komplicerat att göra det här i hela organisationen, säger Karl Landergren som är ordförande i Regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen. En rapport ska vara klar i februari.

I den utredning som Region Östergötland gjort resoneras kring vikten att inte skuldbelägga patienter för att de dricker. ”Det finns en risk att de patienter som dricker alkohol (oavsett mängd) innan operationen, trots att de fått rekommendationen att avstå, kommer att känna skuld om det uppstår komplikationer efteråt. Detta även om komplikationen inte hade gått att undvika oavsett alkoholstopp eller inte.”

Fakta

Alkohol inför operation

Halverad (eller mer) risk för komplikation efter operation vid alkoholstopp.

Förhöjd risk för komplikation vid alkoholintag om två glas om dagen eller fler – men den nedre gränsen för risk är inte fastställd.

Komplikationer i form av reducerad immunkapacitet, sårproblem, hjärt- och lungkomplikationer och blödningsepisoder och stressrespons.

Flera av komplikationerna orsakas av nedsatt organfunktion. Personer med riskbruk av alkohol har sämre reservkapacitet att hantera det trauma som en operation innebär för kroppen. Alkohol höjer nivåerna av stresshormonerna adrenalin, kortisol och noradrenalin.

Negativa effekter av alkohol kan förbättras eller försvinna helt efter mellan 2-8 veckors nykterhet.

Socialstyrelsen rekommenderar rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå operation och som har ett riskbruk av alkohol.

Osäkert vilken typ av intervention som är effektiv – rådgivande samtal eller mer intensiv intervention med återkommande träffar. Detta beror också på patientens konsumtionsnivå.

Källa: Region Östergötland

Visa mer...