Nämnd vill ha mindre lukt på fotbollsplanen

Södra utmarken Artikeln publicerades

När nya reningsverket ska byggas är kultur- och fritidsnämnden glada för att det kan bli ett klubbhus på KSRR:s nuvarande tomt.

De menar dock att det då behövs en säker passage över vägen.

Och så har de noterat att det väntas lukta mer än tillåtet på idrottsplatsen. Nämnden förutsätter att det görs åtgärder så att utsläppen minimeras.