Naraghi (S): ”Migrationsverket bryter mot grundlagen”

Kalmar län Artikeln publicerades
– Bryter mot grundlagen och lämnar vilseledande uppgifter, dundrar Laila Naraghi (S), riksdagsledamot och ledamot av Konstitutionsutskottet, efter ett debattinlägg från myndighetens presschef Per Ek.
Foto: Paul Madej
– Bryter mot grundlagen och lämnar vilseledande uppgifter, dundrar Laila Naraghi (S), riksdagsledamot och ledamot av Konstitutionsutskottet, efter ett debattinlägg från myndighetens presschef Per Ek.

Migrationsverkets presschef bryter mot grundlagen och lämnar vilseledande information, menar riksdagsledamoten Laila Naraghi (S) från Oskarshamn, ledamot av Konstitutionsutskottet.

Laila Naraghi är en av många som engagerat sig i fallet med trebarnsfamiljen Park i Fågelfors som kommit till Sverige som flyktingar från Nordkorea, men som nu fått beslut om att de ska utvisas till Sydkorea. De tre barnen är födda i Sverige och båda föräldrarna har haft arbete.

I Östra Småland/Nyheterna på tisdagen svarade Migrationsverkets presschef Per Ek på kritiken.

Han menade att en del av utvisningsbeslutet bygger på lagstiftning som införts av Socialdemokraterna i samband med införandet av den tillfälliga lagen om begränsad rätt till uppehållstillstånd som började gälla sommaren 2016. Då togs i praktiken möjligheten till att bevilja tillstånd på den grund som Naraghi anför bort, menade presschefen. Migrationsverket motsatte sig förändringen, konstaterar han.

”Det är bekymmersamt ner enskilda riksdagsledamöter aktivt väljer bort centrala och viktiga aspekter i en fråga som de dessutom disponerar själva och kritiserar den myndighet som har i uppgift att tillämpa den av politikerna beslutade lagstiftningen”, sade presschefen i sitt inlägg.

Laila Naraghi är mycket upprörd över Per Eks argumentering.

– Det är mycket allvarligt att en verksledning agerar på det sättet, säger hon. De ska agera sakligt. Det svar vi nu fått är vilseledande och strider mot grundlagen. Det är mycket anmärkningsvärt.

– I svaret ges en bild av att utvisningsbeskedet bygger på de tillfälliga lagarna, när det i själva verket fattades långt innan de började gälla.

– Det finns ingen ursäkt för det agerande. Jag kan mycket väl förstå att statsanställda kan vara irriterade på politiker. Men det här sättet att agera är helt enkelt inte tillåtet och strider mot grundlagen. Statsanställda ska hålla sina personliga åsikter utanför.

Men vad kan vara syftet med det?

– Det är så allvarligt att jag vill helst inte spekulera. Min gissning är att man vill skylla ifrån sig.

Familjen utvisades ju första gången för 10 år sedan. Borde de inte ha flyttat då?

– Pappan fick ett utvisningsbeslut 2009, för nästan 10 år sedan. Men då var barnen inte ens födda.

Är det inte så att det egentligen är de långa handläggningstiderna som är problemet?

– Absolut är de långa handläggningstiderna ett problem. Men i det här fallet handlar det om mycket annat också.

Fågelforsbor och andra visar sitt stöd till familjen Park som ska utvisas
Foto: Eva Bergquist Andersson
Fågelforsbor och andra visar sitt stöd till familjen Park som ska utvisas

Migrationsverket menar ju att det är socialdemokraterna som drivit igenom den lagstiftning som nu gör att familjen utvisas. Det känns lite märkligt att ni protesterar då.

– Det är en argumentering som helt enkelt inte stämmer. Det reglerverk man hänvisar till fanns inte när utvisningsbesluten fattades. Mitt fokus just nu är att göra praktisk skillnad för familjen Park

Vad tycker du ska hända nu?

– Jag tycker att Migrationsverket ska göra om och göra rätt. Familjen Parks barn är födda här. En utvisning är helt orimlig. Verket bör lägga prestigen åt sidan och starta en ny behandling.

– Och under tiden ska man sluta upp med att lämna vilseledande uppgifter på ett sätt som gör att statstjänstemän bryter mot grundlagen.

Migrationsverkets presschef Per Ek backar emellertid inte.

– Att berätta om en myndighets remissvar går inte att likställa med personliga åsikter, säger han. Vad gäller Migrationsverkets beslut i det aktuella asylärendet så har det fastställts av förvaltningsrätten – det senaste beslutet kom i juni 2018.

– De beslut Migrationsverket respektive migrationsdomstolarna fattar grundar sig naturligtvis på gällande lagstiftning, vilket är värt att komma ihåg när man efterlyser nya beslut i redan avgjorda ärenden, konstaterar presschefen Per Ek.