Nästa vecka kan polisen få veta om Bergabranden var anlagd

Kalmar Artikeln publicerades
Kriminalteknikern Gunnar Österdahl håller i en brandpåse med material från brandplatsen som misstänks innehålla rester av brandfarlig vätska. Påsen är extra tät och tejpas ihop för att ingenting ska avdunsta. På NFC analyseras sedan luften i brandpåsen.
Foto: Lotta Zaar
Kriminalteknikern Gunnar Österdahl håller i en brandpåse med material från brandplatsen som misstänks innehålla rester av brandfarlig vätska. Påsen är extra tät och tejpas ihop för att ingenting ska avdunsta. På NFC analyseras sedan luften i brandpåsen.

Polisen misstänker att branden för en vecka sedan i Berga centrum kan ha varit anlagd. Nästa vecka kan de få svar från NFC om det hittats spår av brandfarliga vätskor i brandresterna. Samtidigt arbetar ett 10-tal poliser i Kalmar med dörrknackning, förhör med vittnen och andra åtgärder.

Utredningen om grov mordbrand leds av Ulf Martinsson. Han berättar att polisen har förhört ett stort antal personer efter Bergabranden, bland annat butiksägarna.

– Att prata med dem är en av de viktigaste bitarna i det här skedet.

Än så länge har polisen inte förhört någon som de betraktat som misstänkt för branden.

– Vi har följt upp tips och hållit uppföljande förhör, men har ingen misstänkt. Vi fortsätter med dörrknackning och pratar med folk. Vi samlar uppgifter på olika fronter.

Hundföraren Mats Jönsson låter schäfertiken Zola söka av det som återstår av halal-butiken Berga livsmedel.
Foto: Lotta Zaar
Hundföraren Mats Jönsson låter schäfertiken Zola söka av det som återstår av halal-butiken Berga livsmedel.

Det går snabbare att få svar från NFC om brandfarliga vätskor än vid till exempel dna-undersökningar. Redan nästa vecka kan polisen i Kalmar ha fått ett resultat.

– Kanske, men det är inte avgörande för utredningen, säger Ulf Martinsson som beskriver utredningsläget som ”gott”.

Om NFC inte hittar någon brandfarlig vätska utesluter det ändå inte att branden kan ha varit anlagd. Spåren från vätskan kan ha brunnit upp eller dunstat bort.

Under 2017 hade NFC 624 ärenden med misstänkt brandfarlig vätska. I mer än hälften av fallen, 382 stycken, kunde NFC identifiera brandfarlig vätska. I hälften av fallen var det fråga om motorbensin följt av fotogen, dieselolja och tändvätska.

Brandsökshunden Zola får också vägledning för att inte missa någon del av butiken där branden startade.
Foto: Lotta Zaar
Brandsökshunden Zola får också vägledning för att inte missa någon del av butiken där branden startade.
Bergabranden teknisk undersökning

Fakta

Polisens brandundersökning

Efter branden i Berga centrum har polisen gjort en kemisk brandundersökning. Med hjälp av en brandsökshund har man försökt hitta spår av brandfarliga vätskor. På flera platser i den eldhärjade halal-butiken Berga livsmedel har material tagits om hand för att analyseras. På Nationellt forensiskt centrum, NFC, undersöks om det finns några spår och i så fall av vilken brandfarlig vätska. Ett svar från NFC kan komma redan nästa vecka.

En brandfarlig vätska har en flampunkt som är max 100 grader.

Källa: NFC och Kriminalteknik nr 1, 2017

Visa mer...
Fynd gjordes även i de brandrester som lyfts ut ur halalbutiken Berga livsmedel. Brandsökshunden har fått en boll som belöning. Kriminaltekniker Hanna Berg bär iväg med ännu en kasse som ska till NFC.
Foto: Lotta Zaar
Fynd gjordes även i de brandrester som lyfts ut ur halalbutiken Berga livsmedel. Brandsökshunden har fått en boll som belöning. Kriminaltekniker Hanna Berg bär iväg med ännu en kasse som ska till NFC.