Nästan halva styrkan vakant på brandstationen i Påryd

Kalmar Artikeln publicerades
Anders Sporrong på räddningstjänsten i Kalmar konstaterar att läget är ansträngt på alla deltidsbrandstationer i kommunen.
Foto: Åsa Borefur
Anders Sporrong på räddningstjänsten i Kalmar konstaterar att läget är ansträngt på alla deltidsbrandstationer i kommunen.

Nästan varannan plats är tom på deltidsbrandstationen i Påryd, en av tre enheter i Kalmar som betjänas av personal som arbetar deltid.

Kalmar

– Läget är mycket bekymmersamt, säger Anders Sporrong, enhetschef på räddningstjänsten i Kalmar. Det är tufft överallt, men värst i Påryd. Med den stora skogsbrandrisk som varit i sommar finns det skäl att vara orolig.

– I Påryd har vi nu etablerat ett samarbete med stationen i Vissefjärda i Emmaboda kommun. Vid larm till Påryd åker också Vissefjärda, eftersom vi har så lite personal i Påryd.

Kalmar har deltidsbrandstationer även i Voxtorp och Rockneby.

Varje station behöver 16 personer för att kunna gå runt på beredskap var fjärde vecka.

– Det är ett väldigt pusslande för att få ihop det, säger Anders Sporrong. Och ofta går det ändå inte att få full styrka. Därför har vi börjat titta på 1:a insatsperson istället.

Det innebär att istället för att skicka ut en fullt bemannad brandbil är det en enda brandman som åker vid larmen. Uppgiften är då bara att bedöma omfattningen, begränsa branden och om nödvändigt larma den stora styrkan.

– Det gäller ju att inte överbelasta de deltidsbrandmän vi ändå har, säger Anders Sporrong. Risken är ju då att även de slutar.

Alla kommuner har samma problem och ett samarbete mellan räddningstjänsterna i hela södra Kalmar län har etablerats och fungerar väldigt bra, säger Anders Sporrong.

– En annan åtgärd är att utbilda frivilliga i ett brandvärn, som kan användas vid skogsbränder. Det är då personer som kan användas när det behövs väldigt mycket folk, men som inte behöver ligga i den beredskap som många drar sig för.