Navigatorskolan införlivas i annan utbildning

Kalmar Artikeln publicerades
Eleverna på Navigatorskolan riskerar att få se sin skolan försvinna när gymnasieförbundet organiserar om.
Foto: Karin Asmundsson
Eleverna på Navigatorskolan riskerar att få se sin skolan försvinna när gymnasieförbundet organiserar om.

Navigatorskolan läggs inte riktigt ner utan föreslås nu införlivas i den ordinarie utbildningen, introduktionsprogrammets individuella alternativ.

Att lägga ner Navigatorskolan, en utbildning för de som har det svårast med skolgången i Kalmar, var ett av de förslag som kom fram när gymnasieförbundet kände sig tvungen att dra i nödbromsen.

Navigatorskolan har blivit en allt större kostnad för Kalmars gymnasier, från att ha kostat en dryg halvmiljon under de första åren från 2013 började kostnaden bli 2,5 miljoner kronor när socialförvaltningen i Kalmar drog sig undan 2016.

Målen med skolan hade nästan uppnåtts, konstaterade man i utvärderingen 2015.

Tio till tretton elever har startat varje läsår och åtta procent av eleverna har nått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Att skolan haft betydelse för enskilda ungdomar står klart, menar gymnasieförbundet.

Som Östra Småland berättat har gymnasieförbundet bett medlemskommunerna att tänka om och skjuta till pengar. Ingen kommun har svarat ja.

Då känner gymnasieförbundet att de måste göra något, och i det här fallet blir det en omorganisation.

Den 12 mars träffade gymnasieförbundets ledning personalen på Navigatorskolan, och det föreslogs då att man skulle försöka på projektpengar till utbildningen.

Men förslaget nu innebär att Navigatorskolan som den är i dag försvinner. Från och med hösten kommer Navigatorskolan övergå till den ordinarie utbildningen på introduktionsprogrammet.

– Vi har tagit vårt ansvar, men det är alldeles för kostsamt. Det är inte en nedläggning utan en organisationsförändring. Vi pratar inte om nedläggning, sa Dzenita Abaza (S) ordförande i gymnasieförbundet, vid måndagens fullmäktige.

Hon tyckte också att det var märkligt att frågan ställdes i fullmäktige, eftersom gymnasieförbundet är en egen direktion och en egen juridisk person. Senare i veckan ska gymnasieförbundets styrelse ta beslut.

– Vi måste känna oss trygga innan vi fattar beslut.