NCC och Riksbyggen vill åt samma tomt i Berga centrum

Berga centrum Artikeln publicerades
Så här ser det ut i NCC:s visionsframställan om området.
Foto: NCC
Så här ser det ut i NCC:s visionsframställan om området.

Samtidigt som Riksbyggen kan få bygga i Berga, så har NCC under flera år diskuterat den tomten med kommunen. Kommunen menar att NCC var för sena med att ansöka.

– Vi har haft en tidig dialog med kommunen. Vi har pratat om den i ett par år. Sedan sa vi att vi ville testa att rita. Vi skickade in en ansökan om markreservation för ett par veckor sedan, berättar Anders Jansson på NCC.

Det är länge sedan det byggdes något större i Berga centrum, om man bortser från husen vid Bergagården.

Men nu är det flera som hugger på tomten mellan Runvägen och gamla macken i Berga. Triangelområdet, som nu är grönyta, kan bli 100 nya bostäder.

I alla fall om Riksbyggen får som de vill. Under tisdagen väntas kommunstyrelsen säga ja till att reservera markområdet för Riksbyggen, som vill bygga 80 till 100 bostadsrätter.

Parallellt med detta har NCC sedan ett par år tillbaka diskuterat med kommunen om att bygga på just samma tomt.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande tillika planutskottets ordförande Mattias Adolfson (S) förklarar att han vagt känner till NCC:s planer. I slutet av oktober sa planutskottet ja till Riksbyggens markreservation och under tisdagen väntas kommunstyrelsen säga ja.

Han menar när han kollat lite mer att NCC varit för sena, och därför är deras begäran inte aktuell.

– Vi har bara ett beslut vad gäller marken och det är en markreservation till Riksbyggen. NCC har kommit in med begäran om markreservation i efterhand, är beskedet Adolfson fått.

För sent kan det kanske aldrig bli, menar kommunens exploateringschef Pär Svanfeldt. Men just i det här fallet var Riksbyggen någon vecka tidigare med att ansöka.

– Det var inte någon tävling. Men det här är sådant som händer. Vi för dialoger med olika aktörer hela tiden.

Han berättar att NCC:s ansökan kom in 25 oktober, tre dagar efter att planutskottet tagit upp Riksbyggens ansökan.

– Kanske kan båda bygga? resonerar Svanfeldt.

Vad tycker du om att flera nu är intresserade av Berga centrum?

– Det är fantastiskt. Det är bra att de vill satsa. Det blir ett lyft att få in liv i området under hela dygnet.

NCC har tänkt sig området så här.
NCC har tänkt sig området så här.

Anders Jansson på NCC förklarar att han lockas av att utveckla området.

– Det ligger nära Norra vägen med alla bussar, och det är skapligt nära centrum. I dag ligger Berga centrum i utkanten av Berga. Med det här skulle det ligga mer i centrum.

NCC har pratat med kommunen om fyravåningshus, eller kanske trevåningshus, i en rad om tre. Sedan finns det möjlighet att bygga lite högre hus ut mot Norra vägen, fem eller kanske sex våningar.

– Vi har uppskattat det till 100 till 120 lägenheter, berättar Jansson.

Bostadsrätter eller hyresrätter?

– Det kan vara en mix. Det är några år framåt, så vi får se vad marknaden vill ha då.

NCC började diskussionerna för ett par år sedan, men kommunen var lite försiktiga, berättar Jansson.

– Jag har förstått att de vill ha en stadsmässig gata. Samtidigt har de varit noga med att det ska vara en siktlinje till Berga centrum.

Nyligen skickade de in sitt lite mer skarpa förslag, där det handlar om att bygga sju huskroppar, formade som en triangel.

I prospektet som skickats in förklarar NCC att de vill vara med om att utveckla Berga Centrum med ett område som har gröna förtecken.

I skisserna visas ett centralt promenadstråk, en lekplats och lummiga innergårdar med bänkar och växthus samt en cykelväg utformad som en allé med körsbärsträd. Cykeln och gångtrafikanten ska vara i centrum i området.

I underlaget beskriver NCC regnträdgårdar som tar hand om och renar dagvattnet. Växterna i området har valts med omsorg för att få färgvariation genom årstiderna, förklarar NCC.

NCC har i förslaget utgått från att Norra vägen ska bli mer stadsmässig.

Anders Jansson noterar också att det finns en liknande yta på andra sidan Norra vägen, som också kan bebyggas. Han jämför det med den bebyggelse som gjorts på Erik Dahlbergs väg, där vägen blivit mer av en stadsgata med högre hus.

Han ser stor potential i stadsnära områden som under en längre tid haft ett sämre rykte, till exempel Oxhagen, där NCC och Kalmarhem nu planerar stora byggen.

– Oxhagen ligger fantastiskt bra. Det är nära Giraffen, Hansa city och Skälby. Området har en oförtjänt dålig klang.