Njurförening besökte Almedalsveckan

Almedalen Artikeln publicerades
Karin Hedman, Håkan Hedman, Rose-Marie Arnviken-Litbo och Ronny Ljung var alla i Almedalen för att informera om njursjukdomar.
Foto: Privat
Karin Hedman, Håkan Hedman, Rose-Marie Arnviken-Litbo och Ronny Ljung var alla i Almedalen för att informera om njursjukdomar.

Njurföreningen i Kalmar län besökte årets Almedalsvecka för att uppmärksamma två frågor: högt blodtryck och organdonationer.

Under Almedalsveckan 2018 var Njurföreningen i Kalmar län på plast för att ge besökare chansen att testa sitt blodtryck och analysera urinprov. Något de gjorde tillsammans med Njurförbundet, Lunds Universitet och Läkarsällskapet.

Fokuset för föreningen var att uppmärksamma högt blodtryck och organdonationer. Utöver testerna kunde besökare även gå på två seminarium som arrangerades av Njurförbundet, Lunds Universitet, MOD-Mer organdonation, samt sjukhusläkarna.

Anledningen till att de valde att uppmärksamma högt blodtryck var för att cirka var fjärde vuxen har högt blodtryck, vilket ofta är en orsak till utveckling av andra hjärt- och kärlsjukdomar och i njurarna förklarar Rose-Marie Arnviken-Litbo, vice ordförande/informationsansvarig.

Rose-Marie Arnviken-Litbo förklarar att de också ville uppmärksamma organdonation då det råder organbrist i Sverige, trots att 8 av 10 svenskar säger att de är villiga att donera sina organ efter sin död. Arnviken-Litbo tillägger att om fler gör sin vilja känd kan osäkerheten vid en möjlig organdonation minska och att fler njursjuka skulle få chansen att återgå till ett mer normalt liv.

Under Almedalsveckan delgav Njurförbundet information om olika njursjukdomar, dessutom analyserade läkare och sjuksköterskor sammanlagt 150 urinprov och mätte många hundratals blodtryck. Rose-Marie Arnviken-Litbo berättar att varje dag upptäcktes några som inte kände till att de hade högt blodtryck. Vid upptäckten av högt blodtryck fick dessa personer råd om att följa upp resultatet på en vårdcentral eller hos en läkare.